Om du inte är nöjd

Vi vill hela tiden bli bättre. Och det blir vi genom att lyssna på dig som är kund. Har vi inte lyckats leva upp till dina förväntningar? Hör av dig till oss!

1. Kontakta först vår kundservice

Om du inte är nöjd med oss, ska du i första hand vända dig till vår kundservice. Ring oss på telefon 020-82 00 00 (vardagar 8-18).

2. Reklamation och skadestånd

Reklamation

Om du inte är nöjd med svaret från kundservice, kan du skicka in en reklamation till Vattenfall Kundservice. Reklamationen hanteras av vår reklamationsavdelning.

Reklamation

 *
krävs
{{formFieldObj.constructionId}}
krävs Ogiltigt
{{formFieldObj.customerNumber}}
krävs Ogiltigt
{{formFieldObj.companyName}}
krävs Ogiltigt
{{formFieldObj.firstName}}
Namn krävs Ogiltigt Namn
{{formFieldObj.lastName}}

krävs

Ogiltigt

{{formFieldObj.personalNum}}

krävs

Fyll i ditt : xxxxxxxx-xxxx eller xxxxxx-xxxx

Du måste vara över 18 år

{{formFieldObj.address}}

Adress som ärendet gäller krävs

{{formFieldObj.postNum}}

krävs

Fyll i ditt postnummer xxx xx

{{formFieldObj.place}}

krävs

{{formFieldObj.phoneNumber}}

Telefonnummer krävs

Inte ett giltigt Telefonnummer

{{formFieldObj.emailId}}

E-postadress krävs

Inte en giltig E-postadress

Vänligen bekräfta din e-postadress

E-postadresserna stämmer inte överens

Välj fil
  • {{f.name}} Stäng
Ladda upp dokument krävs Endast {{formFieldObj.maxFileCount}} fil kan laddas upp
 *

Kund- eller personnummer krävs

 *

Beskrivning av ärendet krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

 *

Svar krävs

Uppgifter markerade med asterisk (*) måste fyllas i.

Hantering av personuppgifter

För att du ska kunna få bästa möjliga service av oss så behöver vi hantera dina personuppgifter. Vi samlar bara in dina personuppgifter när det finns lagligt stöd i dataskyddsförordningen (GDPR). Vanliga anledningar till att vi hanterar dina personuppgifter kan t.ex. vara i syfte att utföra en tjänst som du har begärt eller som del av relationen med dig som kund, intressent, ombud eller leverantör. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddslagstiftning hittar du på https://corporate.vattenfall.se/site-assistance/personuppgifter-hos-vattenfall/. Du kan nå vårt dataskyddsombud på dpo.nordics@vattenfall.com eller 08-739 50 00. Frågor som rör personuppgiftsbehandling kan du ställa till dataskyddsombudet eller via det allmänna kontaktformuläret på vår webb.

Captcha krävs Ogiltigt captcha
Hoppsan! Något gick fel. Försök igen senare.

 

Skadestånd

Har vi orsakat dig skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeståndsanmälan. Anmäl din skada genom att fylla i en Skadeståndsblankett.

3. Kontakta Kundombudsmannen

När den ordinarie reklamationshanteringen är avslutad erbjuder vår Kundombudsman en fristående prövning av ditt ärende. Om du vill pröva ditt ärende är du välkommen att kontakta Kundombudsmannen inom sex månader efter att ditt ärende har avslutats på telefon 08-739 70 31 eller kundombudsmannen@vattenfall.com

Kundombudsmannen fångar upp problem och vidarebefordrar synpunkter till ansvariga personer inom Vattenfall. Du är alltid välkommen med synpunkter om Vattenfalls kundhantering.

4. Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Läs mer om rådgivning och tvistlösning.

Hit kan du vända dig för opartisk rådgivning

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.
Kommunala konsumentvägledare

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.
Konsumenternas energimarknadsbyrå

Hit kan du vända dig för att få ett ärende prövat

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig.
Energimarknadsinspektionen

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Mer information finns att hämta på ARN:s webbplats www.arn.se. Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. Vattenfall åtar sig att följa ARN:s utslag.
Allmänna reklamationsnämnden

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.
Sveriges domstolar