Vår resa mot en fossilfri värld

Vi har bestämt oss för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

För att lyckas måste vi själva först bli helt fossilfria och ställa om hur vi producerar energi. Men det räcker inte. Därför bidrar vi på alla sätt vi kan för att privatpersoner och andra delar av samhället också ska kunna bli fossilfria.
- Klimathotet är en av vår tids största utmaningar. Där har energibranschen en jättestor roll att spela. Vi vill vara ledande i omställningen och är mitt i omvandlingen av företaget, säger Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör på Vattenfall.

Kan vi leva fossilfritt inom en generation?

Vi är övertygade om det. Men hur ska det gå till? Jo, vi investerar cirka 22 miljarder kronor de kommande två åren på bland annat sol, vind och andra förnybara energikällor. Vi bygger också norra Europas största nätverk av laddstationer för att påskynda övergången till elfordon. Dessutom skapar vi framtidens energilösningar som gör bostäder mindre beroende av vår energiförsörjning, för att istället hjälpa dem att producera sin egen förnybara energi. Vi köper in, äger och övervakar fastighetens system så att boende kan tänka på annat.

Tillsammans med SSAB och LKAB utvecklar vi en metod för att ha en helt fossilfri process för ståltillverkning till 2035. Görs ingenting kommer koldioxidutsläppen från stålindustrin i världen att öka med upp mot 25 procent till 2050. Idag används kol och koks för att reducera järnmalm till järn. Med processen hoppas vi istället kunna använda vätgas som har producerats av el från svenska fossilfria källor. Restprodukten blir då vanligt vatten.

Stora problem kräver stora lösningar. Vi söker ständigt efter nya sätt att skapa förutsättningar för att våra barn ska kunna leva fossilfritt som vuxna.

Ny logotyp

Du kanske har lagt märke till att vi ändrat vår logga. Vi har haft samma logotyp i mer än 25 år. Under denna tid har företaget förändrats i grunden. Då, 1992, var Vattenfall ett inhemskt svenskt el- och energiföretag. Idag är vi en av Europas viktigaste energikoncerner med ett tydligt syfte att främja en mer klimatsmart tillvaro och med det uttryckliga målet att bli fossilfria inom en generation.

Detta är bara några av de förändringar som pågår. Följ med oss på vår väg mot en fossilfri värld!

Läs mer om vår förändring