Framtidens energi heter ”Elektivitet”

Vilken specifik energiutmaning är viktigast att lösa före 2030? Den frågan födde idén "Elektivitet" och med den kammade Alice Andreassons grupp hem förstapriset i vår digitala hackathontävling. Hennes grupp valde att fokusera på hur ska vi göra klimatsmarta val lönsamma.

Hej Alice, grattis till förstapriset i vår hackathontävling om framtidens energi! Hur känns det?

- Det känns jätteroligt och spännande att få prova ett hackathon som görs helt digitalt, och se att det faktiskt fungerar om man bara har system för det. Otroligt bra att Vattenfall gör detta, jag vill absolut stötta sådana initiativ. Vi behöver samarbeta för att lösa framtidens energiutmaningar!

Alice Andreasson. Foto: Privat

Berätta om tävlingen!

- Den var öppen för alla som är med i Facebookgruppen Framtidens energi. Jag kom med i denna Facebookgrupp via en annan grupp som jag är med i, för oss som studerar industriell ekonomi. Vi blev indelade i grupper, vi var sju i vår grupp. Några studerar, liksom jag till civilingenjör, andra jobbar. Alla har olika bakgrund och åldrar och kunde komma med sitt perspektiv.

- Varje grupp fick välja en av flera klimatutmaningar som vi, cirka 300 medlemmar i facebookgruppen, hade listat upp tillsammans. Vi valde "Hur ska vi göra klimatsmarta val lönsamma?" och fick en vecka på oss att brainstorma och komma fram till en idé att presentera. Allt skedde digitalt, vi träffades inte fysiskt en enda gång och det fungerade faktiskt.

Beskriv er idé, ert vinnande bidrag "Elektivitet"!

- Elektivitet är namnet vi gav vår idé: en crowfundad klimatfond med syftet att tillsammans skapa en mer hållbar värld. Det är många som vill installera solceller hemma, som privatperson kan det vara svårt att investera 150 000 - 200 000 kronor, som en vanlig anläggning kan kosta. Många väljer därför att avstå. Idén är att skapa en crowdfundad klimatfond där privatpersoner och små företag enkelt kan söka finansiering, så att fler kan investera i solpaneler. På sikt ser vi att fonden breddas till andra klimatinvesteringar, exempelvis energieffektiviseringar, eltransport och forskning.

- Den som vill skapa en grönare värld kan även enkelt bidra till klimatfonden via elräkningen eller genom att investera direkt. Dessutom tänker vi att 10 procent av fondens intäkter används för att finansiera förnybara projekt i utvecklingsländer.

Vad vinner ni, förutom äran?

- Förutom en vinstpeng på 10 000 kronor är gruppen inbjuden till en inspirationsdag på Vattenfall om några veckor, där framtidens energilösningar ska diskuteras. Förutom Vattenfall är andra representanter närvarande, bland annat från Northvolt, Climeon och KTH. Vi får där möjlighet att presentera och diskutera vår idé och ger vår syn på framtidens energi. Det ska bli jättespännande och intressant, jag ser verkligen fram mot det!

Den vinnande gruppen består av, förutom Alice Andreasson; Daniel Löfblad, Hans L. Olofsson, Gaëlle Ryckebusch, Evgeni Ali, Erik Sand och Ludvig Stillman.

 

Framtidens energi

Här kan du läsa om hur vi jobbar med framtidens energi och några av projekten vi driver för att bidra till en klimatneutral framtid.

Läs om vårt arbete

Bli klimatsmart

Vår klimatcoach guidar dig till att leva ett klimatsmartare liv. Få hjälp med allt från konkreta tips till hur tekniska lösningar bidrar till ändrat beteende. 

Fråga klimatcoachen

Välj förnybart

Vi är Sveriges största producent av förnybar el. Hos oss kan du sjävklart teckna ett elavtal med el från sol-, vind- eller vattenkraft.

Teckna elavtal