I det svenska eldistributionsnätet finns ungefär 175 000 nätstationer och ett stort antal transformator- och fördelningsstationer på regionnätsnivå. Stationernas grundläggande funktion är att omvandla energi mellan olika ström- och spänningsnivåer, så att energi från exempelvis vattenkraftverk kan användas i våra hem. För att ytterligare säkra funktionaliteten hos Vattenfall Eldistributions regionnätsstationer pågår just nu ett omfattande utvecklingsprojekt, där konsulter från Vattenfall Services har en viktig roll.

Projektets syfte är bland annat att ta fram en lösning för digital övervakning av regionnätsstationer. Övervakningen ska samla in information som gör det möjligt att se hur utrustningen i stationerna ”mår” och därmed stödja processer för så kallat tillståndsbaserat underhåll. I uppdraget ingår att utveckla en kommunikationslösning för insamling av underhållsdata parallellt med driftdata.

– Det finns sedan länge flera separata lösningar för information om driften. Nu kommer vi att få en samlad information för underhåll och förvaltning. Det gör det möjligt att se trender och göra intelligenta bedömningar avseende underhåll och utbyte istället för att enbart utgå från ett periodiskt schema, säger Anders Johnsson, program manager för Flexibla stationer och projektledare på Vattenfall Eldistribution.

Mer pricksäkert underhåll

Den nya gemensamma infrastrukturen kommer att inhämta data från komponenterna i regionnätstationerna och göra den tillgänglig i olika verksamhetssystem för avancerade analyser.

– Tack vare övervakning och analyser av de olika komponenternas skick kan den tekniska livslängden förlängas, planeringen för underhåll bli mer pricksäker och antalet schemalagda besök på nätstationerna minskas, förklarar Anders Johnsson.

Vattenfall Eldistributions utvecklingsprojekt utförs av Vattenfall Research & Development, bland annat med hjälp av Vattenfall Services teknikkonsulter Anders Ling och Yiming Wu. Anders och Yiming arbetar med en nyckelkomponent i projektet, en så kallad gateway, som ska koppla ihop olika komponenters nätverk och deras kommunikationsprotokoll. 

– Eftersom det inte fanns en färdig gateway på marknaden som uppfyllde alla våra önskemål och krav, har vi haft ett nära samarbete med en leverantör för att utveckla en sådan produkt. Vi har bland annat ansvarat för kravställning, upphandling och fortlöpande tester av de leveranser som vi har fått under produktutvecklingsfasen, berättar Yiming Wu.

Framtidssäkrat utifrån global standard

Genom att använda enhetliga lösningar finns större möjligheter att återanvända konstruktioner och främja interoperabilitet mellan system och komponenter från olika leverantörer.

– För några år sedan togs en global standard fram, IEC 61850, som definierar hur just elektroniska enheter i nätstationer ska kommunicera för att effektivt och flexibelt skapa framtidssäkrade lösningar. I vårt arbete har det varit viktigt att utveckla en gateway som uppfyller kraven i denna standard, förklarar Anders Ling.

Utöver verifiering mot kraven i IEC61850 har Anders säkerställt att de tekniska funktionerna även lever upp till kraven i CIM (Common Information Model), som är en standard för representation av komponenter i kraftsystem.

Förberedelser för implementering

Våren 2021 ska denna gateway installeras och testas i fem av Vattenfalls regionnätstationer. Till att börja med kommer man att övervaka skicket i gassensorer som sitter i stationernas transformatorer. I framtiden kan det vara aktuellt med övervakning av övertoner i ström och spänning, spänningsobalans, spänningsdippar, larm, fellägen med mera. För att kunna börja använda det nya systemet i ordinarie verksamhet krävs dock många förberedelser.

– Vi arbetar just nu intensivt med att ta fram dokumentation runt systemets förvaltning och drift för att kunna förbereda och aktivt stödja verksamheten med att implementera detta, avslutar Anders Kim Johansson, affärsområdeschef för konsulttjänster på Vattenfall Services.


Är du intresserad av att arbeta med oss eller anlita en av våra konsulter?

Välkommen att kontakta Anders Kim Johansson, affärsområdeschef på telefon: 072-511 56 76, eller via e-post: anders.kimjohansson@vattenfall.com.

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja