Med hjälp av vårt smörjoljeprogram kan du undvika oönskade stopp och haverier.

Vi erbjuder följande analyspaket för hydraul- och reglerolja, lagerolja, växellådsolja, motorolja, dieselolja samt extra analyser:

Analyspaket hydraul- och reglerolja

Lilla trendanalysen Standard 
Okulärbesiktning  In-house 
Färg  ASTM D1500 
Viskositet, 40°C  ASTM D445 
Neutralisationstal  ASTM D664 
Vattenhalt KF, ugn ASTM D6304 
Partikelräkning  ISO 4406 
Stora trendanalysen Standard 
Lilla trendanalysen plus:   
Vattenavskiljning  ASTM D1401 
Skumtendens  ASTM D892 mod. 
IR Spektrum  FT-IR

Analyspaket lagerolja

Lilla trendanalysenStandard
Okulärbesiktning In-house
Färg ASTM D1500
Viskositet, 40°C ASTM D445
Neutralisationstal ASTM D664
Vattenhalt KF, ugn ASTM D6304
Nötningsmetaller, ICP ASTM D5185 
Stora trendanalysenStandard
Lilla trendanalysen plus:  
Vattenavskiljning ASTM D1401
Skumtendens ASTM D892 mod.
IR Spektrum FT-IR

Analyspaket turbinolja

Vanish lilla trendanalysen Standard
Okulärbesiktning In-house
Färg ASTM D1500

Vanish (MPC) 

ASTM D7843-12
Ruler 1 (Amines)  ASTM D 6971
Ruler 2 (Phenols)  ASTM D 6971
Partikelräkning  ISO 4406

Vanish stora trendanalysen 

Standard

Lilla trendanalysen plus:

 

Viskositet, 40°C 

ASTM D445
Neutralisationstal  ASTM D664
Vattenhalt KF, ugn  ASTM D6304
Vattenavskiljning  ASTM D1401
Skumtendens  ASTM D892 mod.
IR Spektrum  FT-IR
Luftavskiljning  ASTM D3427

Analyspaket växellådsolja

Lilla trendanalysenStandard
Okulärbesiktning In-house
Färg ASTM D1500
Viskositet, 40°C ASTM D445
Neutralisationstal ASTM D664
Vattenhalt KF, ugn ASTM D6304
Elementanalys, ICP ASTM D5185
Stora trendanalysenStandard
Lilla trendanalysen plus:  
IR Spektrum FT-IR

Analyspaket motorolja

TrendanalysenStandard
Okulärbesiktning In-house
Viskositet, 100°C ASTM D445
Bastal ASTM D2896
Vattenhalt KF, ugn ASTM D6304
Elementanalys, ICP ASTM D5185

Analyspaket dieselolja

Lilla analyspaketetStandard
Okulärbesiktning In-house
Viskositet, 40°C ASTM D445
Filtrerfaktor, CFPP EN 116
Grumlingspunkt SS-EN 23015
Svavelhalt ASTM D4294
Stora analyspaketetStandard
Lilla analyspaketet plus:  
Destillationskurva ASTM D86
Flampunkt ASTM D93

Extra analyser

Extra analyser Standard
Blandbarhetstest In-house
Filterfaktor (1.2μm) CETOP
Hydrolysstabilitet ASTM D974
Gelbildning In-house
Glykolhalt ASTM D2982
Gravimetrisk test (0,8µm) In-house
Luftavskiljning ASTM D3427
Nötningsmetaller, ICP ASTM D5185
RPVOT ASTM D2272

Ruler 1 (Amines) 

ASTM D 6971
Ruler 2 (Phenols)  ASTM D 6971
SEM -
Tillsatsmedel, ICP ASTM D5185

Varnish (MPC) 

ASTM D7843-12
Vattendestillation, xylen ISO 3733
Viskositetsindex (VI) ASTM D2270

Kontakta Mikael Wassner på telefon 070 666 36 90 eller e-post mikael.wassner@vattenfall.com

Kontakta Mikael

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja