Du som vill få mer kunskap om oljor är välkommen till en oljekurs på Vattenfalls oljelaboratorium. Du får lära dig mer om oljor, provtagning, miljöaspekter och tolkning av analysresultat.

Oljelaboratoriet i Älvkarleby anordnar återkommande oljekurser på två dagar. Kursen ger ingående kunskap om och förståelse för hantering av transformatoroljor och smörjoljor, provtagning, miljöaspekter och tolkning av analysresultat.

Kursens syfte är att du ska kunna skapa enkla och säkra rutiner för hanteringen av oljeprodukter på din arbetsplats. Dessutom finns goda möjligheter att skapa personliga kontakter. Oljekursen vänder sig till underhållspersonal, provtagare och inköpare. Kursen innehåller bland annat följande:

Smörj- och transformatoroljors uppbyggnad

 • Basoljor
 • Tillsatsmedel

Oljeprovtagning

 • Provtagningsinstruktion
 • Uppmärkning av provtagningsställen
 • Provflaska
 • Märkning av prover
 • Utrustning för provtagning
 • Okulärbesiktning

Analysprogram för olika oljesystem

 • Beskrivning av analyser och analysprogram
 • Tolkning av analysprotokoll
 • Gränsvärden
 • Specifikationer för oljor
 • Inköpsrutiner av oljor
 • Hantering, skötsel och förvaring av oljor
 • Hälsa och miljövid arbete med oljor
 • Regenerering av transformatoroljor
 • Petroleumkemis databas online

Kontakta Mikael Wassner på telefon 070 666 36 90 eller e-post: mikael.wassner@vattenfall.com

Kontakta Mikael

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja