Foto: André Johansson, belysningstekniker, Vattenfall Services

Cirkulationsplatser, eller rondeller som de kallas i dagligtal, har blivit allt vanligare i Sverige. Det beror bland annat på att de är säkrare än vanliga korsningar och att de ökar framkomligheten. En kommun som satsar på trygga, säkra rondeller är Vänersborg, där Vattenfall Services bidrar med sin expertis för hållbara och kreativa ljusinstallationer.

Belysning har en viktig roll att bland annat ge visuell ledning på gator och vägar. I korsningar, rondeller och andra komplexa trafikmiljöer bidrar belysningen till att trafikanterna får en tydligare överblick, vilket minskar risken för olyckor. Genom form och ljussättning blir rondeller mer synbara, samtidigt som det finns möjlighet att utforma dem på ett sätt som passar i den omgivande miljön eller förstärker känslan av den plats man befinner sig på.

I linje med Trafikverkets rekommendationer

I Vänersborgs kommun arbetar man medvetet och strukturerat med både säkerhet och estetik i rondellerna.

– Vi ersätter fortlöpande fyrvägskorsningar med rondeller för att öka tryggheten för våra 40 000 invånare. Ljusinstallationerna är en viktig del i det arbetet, både för att belysa vägen fram mot rondellen och själva rondellen, berättar Maria Larsson som är projekteringsingenjör på samhällsbyggnadsförvaltningen i Vänersborgs kommun.

Kommunen arbetar sedan några år tillbaka med Vattenfall Services som ansvarar för fortlöpande underhåll av kommunens cirka 8 000 ljuspunkter, men också nyinstallationer, exempelvis i rondeller.

– Trafikverket har väldigt tydliga riktlinjer för belysning i anslutning till rondeller vilket vi arbetar efter. Det handlar bland annat om ljus- och avståndsberäkningar, men också om att effektbelysning i rondellen ska utformas så att den inte ska orsaka bländning, bli missledande eller kunna förväxlas med fordonsbelysning, berättar André Johansson som är belysningstekniker på Vattenfall Services.

Belysning Vanersborg.jpg

Foto: André Johansson, belysningstekniker, Vattenfall Services

Hållbar i alla delar

Vänersborgs vision är att vara ”attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet”, och utomhusbelysningen är inget undantag. För att spara på energi har samtliga kvicksilverlampor bytts till lampor med högtrycksnatrium. På de mest använda gång- och cykelvägarna har den gula natriumbelysningen ersatts med ett vitt
ledljus som också minskar elförbrukningen.

– I rondellerna används ofta LED-belysning som bidrar till energibesparing och har lång livslängd. Vi använder även styrteknik som ger oss möjlighet att skapa färgväxlings- och dimningseffekter, förklarar André.

Rondellerna i Vänersborg är kända för sina kreativa utsmyckningar, som ofta har kopplingar till orten, högtider eller evenemang av olika slag. Kommunen siktar på att bli Sveriges bästa musikkommun, med stora satsningar på musik i vardagen och i skolan – och även i rondeller!

Vid södra infarten till Vänersborg finns en av stadens större cirkulationsplatser där ungefär 19 000 fordon passerar varje dag. Utsmyckningen består av en mäktig ljuspelarinstallation med fyra lägre ljuspelare som skiftar färg efter säsong, och två höga pelare i rostfritt stål med dekorationer som anknyter till musikstaden.

blobid0.jpg

Foto: André Johansson, belysningstekniker, Vattenfall Services

Ett uppskattat samarbete

Samarbetet med Vattenfall Services uppskattas av kommunen.

– Vi berättar om våra idéer och Vattenfalls kunniga personal återkopplar med förslag och försöker hitta bra lösningar.
Vi bollar tillsammans och hjälps åt – jag tycker samarbetet fungerar jättebra, avslutar Maria.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja