På uppdrag av Oskarshamns kommun arbetar Vattenfall Services med att mäta in den omfattande utomhusbelysningen i kommunen. När det var dags för etapp två inne i centrum valde Vattenfall Services bort bilen till förmån av en elsparkcykel – ett snabbare, miljövänligare och skonsammare val!

Totalt ska ett område med cirka 3 000 belysningsstolpar mätas in i Oskarshamns innerstad med omnejd. Arbetet innebär att belysningsteknikern vid varje enskild belysningsstolpe ska mäta in stolpens position med en GPS-punkt, märka den med ett unikt ID och dokumentera viktig information om skick, modell med mera.

– I praktiken innebär detta att våra belysningstekniker behöver transportera sig cirka 25-35 meter, göra ett stopp, utföra arbetet och fortsätta vidare 25-35 meter igen till nästa stopp, berättar Kevin Hanaholm, projektledare på Vattenfall Services.

Vanligtvis utförs den här typen av inmätningsarbeten med hjälp av bil, men eftersom arbetet i stadskärnan handlar om så pass korta sträckor kändes det ohållbart att köra runt i bil. Kevin och hans kollega Anders kom då på idén att istället testa en elsparkcykel.

– Utöver att detta är ett bra val för miljön, så insåg vi att en elsparkcykel dessutom skulle vara ett smidigare och snabbare alternativ jämfört med både bil och vanlig cykel, förklarar Kevin.

Rätt i tiden med smart teknik

Arne Erlandsson som är gatuchef för tekniska kontoret på Oskarshamns kommun välkomnar det gröna initiativet från Vattenfall Services.  

– Det känns jättesmart och helt rätt i tiden att nyttja ny teknik som minskar klimatpåverkan. Dessutom ligger en stor del av vår belysning på gång- och cykelvägar, så den här typen av fordon känns tryggare för våra medborgare än bilar, menar Arne.

Precis som Vattenfall, har Oskarshamns kommun ett stort fokus på att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen. Exempelvis används cyklar och elcyklar inom hemtjänsten och hemsjukvården. Målet är dessutom att kommunens fordonsflotta ska vara fossilbränslefri till år 2030.

– Den inmätning som Vattenfall Services hjälper oss med nu kommer att leda till en mer pricksäker felanmälan. Vi kommer att kunna identifier a exakt i vilken stolpe som ett problem har uppstått, och eftersom teknikern slipper åka runt och felsöka på måfå, blir underhållet både billigare, snabbare och mer miljövänligt, förklarar Arne.

Fokus på arbetsmiljö och säkerhet

En fördel för Vattenfalls belysningstekniker är att den fysiska påfrestningen minskar, eftersom det upprepade momentet att kliva in och ut ur bilen helt försvinner med en elsparkcykel. Men nya arbetsmetoder kräver också nya säkerhetsrutiner. Regelverket för arbete på väg är omfattande för att säkerställa en god arbetsmiljö men också trafiksäkerhet och framkomlighet.

– Vi har som mål att vara Sveriges säkraste arbetsplats. Eftersom elsparkcyklar innebär att våra belysningstekniker färdas på ett oskyddat sätt, är till exempel hjälm ett krav. Fördelen är dock att vi kan undvika att köra och parkera en bil på gång- och cykelvägar, vilket är både enklare och säkrare för såväl våra tekniker som gång- och cykeltrafikanter, förklarar Kevin.

Vattenfall Services har nu mätt in ungefär 400 stolpar och kommer så småningom att göra en utvärdering för att se vilken tidsbesparing elsparkcykeln har inneburit.

– Med endast en laddning över natten har elsparkcykeln kunnat rulla hela nästa dag. Det är verkligen smidigt! Jag tror absolut att elsparkcyklar kan bli standard för liknande arbeten i stadsmiljöer framöver, avslutar Kevin.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja