Foto: Oskarshamns kommun

Med ett trettiotal utomhusanläggningar är tillgänglighet, trygghet och säkerhet högt prioriterade frågor för Oskarshamns kommuns fritidskontor. Just nu pågår en omfattande upprustning av flera anläggningar där Vattenfall Services ansvarar för ny och effektfull belysning.

Oskarshamns kommun har en ambitiös vision om att alla invånare ska ha tillgång till ett rikt och bra fritidsliv oavsett könsidentitet, funktionsvariationer och ålder. 2015 gjordes en utredning om vad som krävdes för att förbättra de befintliga anläggningarna och skapa hållbara lösningar för framtiden.

– Många av belysningsstolparna i elljusspåren restes på 1970-talet och majoriteten av dem var redan då i dåligt skick, eftersom man till viss del återanvände stolpar från 1930- och 1940-talet. Även eldragning och armaturer hade stora brister, förklarar Olof Eriksson som är anläggningschef för fritidskontoret på Oskarshamns kommun.

Utifrån utredningen fattades beslut om en etappvis upprustning av de befintliga elljus- och motionsspåren. Vattenfall Services har fått i uppdrag att installera nya belysningsanläggningar, till att börja med för två av spåren – Kristineberg som precis har blivit klart, och Havslätt som kommer att vara klart till hösten.

Oskarshamns motionsspår 720x350.jpg

Foto: Oskarshamns kommun

Ett gediget miljötänk

– Precis som vi har Vattenfall ett viktigt klimattänk, så det har varit enkelt att mötas i dessa frågor och tillsammans komma fram till bra lösningar. Samarbetet har fungerat riktigt bra och även gett oss nya idéer och tankar, menar Olof.

De nya stolparna är tillverkade i komposit, som ger ett väldigt litet miljöavtryck i produktionen jämfört med andra stolptyper. Befintliga armaturer byts ut till LED som drar cirka 60-80 procent mindre energi. Det som kanske sticker ut som lite annorlunda är att Oskarshamn har valt hängkablar mellan stolparna istället för att gräva ned dem.

– Valet av hängkabel var väl genomtänkt utifrån fler aspekter. Hängkablar är väldigt symboliska för just motionsspår och skapar rätt känsla. Dessutom värnar vi om den omkringliggande miljön när vi undviker att gräva upp marken. Det blir också en billigare installation. Risken att något träd ska falla och skada ledningen är minimal eftersom vi lägger stort fokus på röjning runt motionsspåren, berättar Olof.

Trygghet i fokus ökar attraktionen

För att få ut det allra mesta av belysningen har anläggningarna planerats noggrant. Exempelvis har ett ljust stenmjöl valts som underlag eftersom det reflekterar ljuset på ett bra sätt. Tack vare regelbunden skogsröjning runtomkring spåren skapas en ljusare miljö och ger motionärerna bättre uppfattning av omgivningen och tydligare siktlinje i kurvor.

– Rätt belysning är en viktig del för att skapa en trygg och säker miljö. Ljuset ska vara behagligt och får inte blända för då förlorar man mörkerseendet. Här spelar ljusberäkningar, rätt materialval och belysningens position också en viktig roll, förklarar Johan Söderlund som är avdelningschef för utomhusbelysning på Vattenfall Services.

Genom att bygga olika typer av anläggningar i anslutning till motionsspåren ökar dessutom både antalet människor i området och åldersspannet på besökarna, vilket i sin tur också bidrar till att skapa en känsla av trygghet.

– Vi har exempelvis utegym, grillplatser och hinderbanor längs vissa spår vilket attraherar fler människor. Dessutom har vi valt att alltid ha belysningen tänd när det är mörk, för att besökarna inte ska känna oro över att det plötsligt kan bli mörkt. Istället dimras ljuset lite under vissa tider på dygnet när spåren är mindre välbesökta, förklarar Olof.

Ökad användning, ökad belysning – och minskade kostnader

En fråga som ofta ställs är om investeringarna ger resultat. Inför upprustning av ett av motionsspåren satte Oskarshamns kommun därför upp en enhetsräknare som registrerade hur många varv motionärerna sprang.

– Innan vi startade förbättringsarbetet var antalet varv 2 544 under en månad. Ett år senare, när arbetet var klart, genomförde vi samma mätning som visade 5 347 varv – en ökning på 110 procent! Personligen tror jag att hälsofördelarna är oerhört stora och att bra anläggningar påverkar folkhälsan positivt, menar Olof.

Någon mätning på Kristinebergs nyupprustade elljusspår har inte gjort ännu, men man uppskattar att antalet besökare är fyra till fem gånger fler än innan. Som en extra bonus har energikostnaden minskat från cirka 3 500–4 000 kronor i månaden till att nu ligga strax under 1 000 kronor i månaden, detta trots att belysningen nu är tänd fler timmar än tidigare.

Det här bevisar att det verkligen finns alla möjligheter i världen att jobba klimatsmart med belysningen. Det blir billigare, mer hållbart och innebär samtidigt att våra invånare får naturnära upplevelser som förstärks tack vare naturliga och bra materialval, avslutar Olof.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja