För några år sedan gjordes en utredning som påvisade stora underhållsbrister gällande gatubelysning i Motala kommun. Med Vattenfall Services hjälp har kommunen i dag kommit en bra bit på väg i förbättringsarbetet – och kan redan se många fördelar.

I utredningen framkom bland annat ett behov att åtgärda elsäkerhetsbrister och byta centraler och armaturer. Ove Andersson, som är gatuingenjör på Motala kommun, tog fram en omfattande handlingsplan för att uppgradera kommunens belysning över en tioårsperiod.

– Vi började med att elbesiktiga alla stolpar med hjälp av ett tiotal elektriker från Vattenfall. Av 10 000 stolpar visade det sig att så många som en fjärdedel av stolparna behövde åtgärdas för att säkerställa elsäkra anläggningar, berättar Ove.

Uppkopplad styrning minskar kostnaderna

Utbytet av kommunens 241 belysningscentraler var också prioriterat, där många hade passerat sin tekniska livslängd. Kommunen valde då centraler med uppkopplade styrenheter och har på så sätt har kunnat minska antalet till cirka 180 centraler.

– Med ett mindre antal centraler kunde bygg- och installationskostnaderna reduceras. Dessutom har kostnaderna för abonnemang och underhåll minskat, förklarar Ove.

Även armaturerna ses över för att bytas ut mot uppkopplade LED-armaturer. LED-armaturerna skapar möjligheter att styra exempelvis ljusstyrka och färgnyanser. De ger också information om funktionen, energiförbrukningen, antalet brinntimmar och förväntad livslängd. All fakta underlättar för kommunens analyser, planering och budgetering för framtida insatser.

– Vi kan nu se i realtid via vår dataserver om något fel inträffar och var det är lokaliserat, fortsätter Ove. Om något fel uppstår kan Vattenfall snabbt rycka ut för att åtgärda problem. Tack vare de nya centralerna kan ett eventuellt elavbrott begränsas till ett mindre område så att andra delar i kommunen inte berörs.

Möjlighet att fjärrstyra och anpassa

Med den uppkopplade styrningen kan Motala kommun fjärrstyra och prioritera belysningen utifrån olika årstider, enskilda områden och specifika situationer. Tändning och släckning kan ske vid anpassade tillfällen vilket sparar både energi och anläggningens livslängd.

– Vi kan exempelvis öka ljusstyrkan vid övergångsställen som ligger nära skolor under dagen vilket gör det säkrare för barnen. I områden som upplevs otrygga kan vi istället öka belysningen på kvällstid. Det finns många möjligheter till anpassningar, menar Ove.

Ett annat exempel på anpassning är när det ligger snö på marken. Trots att det är mörkt ute kan ljusstyrkan sänkas eftersom snön reflekterar ljuset. Motala har med Vattenfall Services hjälp även installerat så kallad närvarostyrning på en gång- och cykelväg och i en lekpark. Det innebär att belysningen sänks med cirka 35 procent när det inte finns någon rörelse, för att sedan höjas till 100 procent när någon närmare sig området.

– Tack vare nya armaturer och den uppkopplade styrningen har antalet fel som kräver åtgärder minskat. Vi märker även att vi får in mindre klagomål från medborgarna i de områden där vi bytt till LED-armaturer, berättar Ove.

Motala kommun har ett nära samarbete med Vattenfall Services som hjälper till med allt från planering och budgetering till installation, service och felsökning med mera.

– Vattenfall Services har arbetat med kommunen i många år nu, och har bra kunskap om våra behov och anläggningar. Det är ett trevligt gäng som är kunniga, pålitliga och lätta att ha att göra med, avslutar Ove.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja