Foto: I99pema / CC BY-SA

I stadsdelen Viken genomförs just nu ett omfattande arbete för att förbättra trafikflödet runtomkring Karlstads framtida resecentrum. Vattenfall Services ansvarar för att belysa området för att bland annat skapa en god tillgänglighet och säker miljö för bilister, cyklister och gångtrafikanter.

Det omfattande projektet, som kallas Vikenförbindelsen, utförs i fyra etapper och innebär bland annat att framkomligheten på ett flertal gator ska bli bättre medan trafiken i centrum ska minska.

I samband med detta ses korsningar över, nya rondeller ska byggas och gång- och cykelvägar ska breddas. Utomhusbelysningen är en viktig del i arbetet.

– Vi har precis påbörjat etapp ett där vi bland annat ska montera 57 stolpar och koppla el till varje stolpe, berättar Ulf Hagelin, projektledare för belysning på Vattenfall Services.

Smarta funktioner som leder till förbättringar

Idag styrs gatubelysningen med en switch som antingen tänder eller släcker armaturerna i ett visst område. För att behålla ett enhetligt utseende i staden kommer Vattenfall Services att installera samma typ av armatur som finns nu, men med en utvecklad teknisk funktion för individuell styrning.

– Fördelen med individuell styrning är bland annat att man kan sänka belysningseffekten utifrån tid på dygnet, ljusare årstider med mera. Det leder både till minskade energikostnader och en ökad livslängd för armaturerna, förklarar Ulf.

Styrtekniken som nu installeras är dessutom förberedd för fler smarta funktioner såsom avancerad övervakning.

– I framtiden är det till exempel möjligt att koppla på trafikräknare. En annan funktion kan vara smarta papperskorgar som kommunicerar att korgen är full och behöver tömmas, säger Ulf.

Belysning i ett större perspektiv

En av Vikens största kvaliteter är Stadsträdgården. Den kommer att få en ny entré i riktning mot det nya bostadsområde som kommer växa fram under kommande år. I samband med byggandet av den nya entrén kommer bänkar, utsmyckning och belysning också att installeras.

Projektets huvudentreprenör är Infrakraft som har valt att anlita Vattenfall Services just för deras kompetens inom belysning. Hanna Nyström är platschef på Infrakraft och ansvarar bland annat för planering, personal och upphandlingar.

– Vattenfall Services medarbetare är otroligt duktiga och har väldigt bra koll på hela Karlstads belysningsanläggning. Det medför att de i det här avgränsade arbetet har ett helhetstänk och kan se utvecklingen i ett större perspektiv. Det i sig bidrar till en ökad driftsäkerhet och minskar risken för framtida problem, menar Hanna.

Byggandet av Vikenförbindelsen är en del av Karlstads kommuns vision för stadsdelen Viken och förväntas vara klart 2023.

Kundcase Karlstad hamnen 720x350.jpg

Foto: LG Nyqvist / CC BY-SA

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja