Bild: Göteborgs Stad

I söndags öppnades äntligen Hisingsbron i Göteborg efter flera års intensivt arbete. Vattenfall Services har ansvarat för installationerna av gatubelysningen, ett uppdrag som ställt höga krav på flexibilitet och lösningsförmåga längs byggresan.

Lagom till att Göteborg firar 400-årsjubileum får staden en ny spektakulär bro som knyter samman stadens centrum och bostadsområden på båda sidor om Götaälven. Den nya förbindelsen består egentligen av tre olika delar: Arpeggio över vattnet, Stadstjänarebron över E45:an samt en kollektivtrafikbro för spårvagnar och bussar.

Vattenfall Services ansvarar för installationen av belysningen för gata, spårvägstrafik samt gång- och cykelvägar på broarna.

– Vi påbörjade uppdraget redan 2018 och under resans gång har planerna ändrats allt eftersom, säger Magnus Svensson, projektledare för utomhusbelysning på Vattenfall Services Nordic AB.

Kundcase Hisingsbron 1 720x350.jpg

Det uppdrag som ursprungligen endast handlade om installation av stolpar och armaturer utvecklades till att bli ett intensivt samarbete mellan alla berörda parter.

– I ett så här komplext byggprojekt dyker det alltid upp nya utmaningar där det är viktigt att samarbeta, tänka innovativt och vara flexibel för att kunna ta fram de bästa lösningarna, menar Magnus.

Smart samnyttjande av stolpar

Från början var planen att bygga en belysningsanläggning med ungefär 350 armaturer fördelat på 175 stolpar, det vill säga dubbla armaturer på varje stolpe. Under projekttiden ändrades dock detta.

– Det slutade med att vi i stället installerade runt 300 av armaturerna på spårvägens kontaktledningsstolpar. På så sätt kunde spårvägens stolpar nyttjas smartare samtidigt som behovet av nya stolpar minskade, berättar Magnus.

Att bygga in belysningsanläggningen i spårvägens stolpar medförde dock en del utmaningar.

– Inuti stolpen får belysningsinstallationen inte komma i kontakt med spårvägens elinstallation. Därför gjordes montaget i dubbelisolerande stolpinsatser. Det var ett arbete som visade sig vara väldigt pillrigt att få till, eftersom stolparnas utrymme är mycket begränsat, förklarar Magnus.

Monteringen av belysningsarmaturerna har gjorts på två olika höjder, beroende på om de ska belysa trafikgatan eller gång- och cykelvägen. Alla armaturer har monterats med separata styrenheter som gör det möjligt att styra armaturerna på distans. Belysningen kan skötas automatiskt via inställningar för exempelvis olika dagar och tider. Det är också möjligt att manuellt styra varje enskild armatur, såsom att höja eller sänka belysningsgraden.

Kundcase Hisingsbron 2 720x350.jpg

Höga krav på säkerhet och miljö

För att säkerställa att fastställda deadlines kunde hållas, har Vattenfall Services haft sex tekniker och en projektledare på plats. Utöver krav på tid och säker arbetsmiljö, har även hänsyn till miljö och klimat varit viktigt, något som påverkat både designen och själva byggprocessen.

– Miljötänket ligger helt i linje med Vattenfalls, där vår vision är ett fossilfritt liv inom en generation. Som en del i vårt åtagande säkerställde vi bland annat att alla våra fordon levde upp till miljökrav gällande exempelvis motorer, bränsle, hydraulolja, fordonets ålder med mera, berättar Magnus.

Snart dags för nästa etapp

Inför invigningen har belysningen för gatan samt gång- och cykelvägarna slutförts. Nu återstår bara belysningen på kollektivtrafikbron. Det arbetet startar i juni och då ska ytterligare cirka 100 armaturer monteras.

Fakta om Hisingsbron:

Lyftbro: Segelfri höjd på 12 meter i stängt läge och 28 meter i upplyft läge.
Bredd: Cirka 40 meter.
Längd: 1 380 meter.
Höjd: 35 meter över vattenytan (pylonerna på mitten av bron).
Gatubelysning: Cirka 350 armaturer.
Broöppning: 3-5 gånger per dygn, öppningen tar cirka åtta minuter.

 

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja