Den upplevda tryggheten påverkas i stor utsträckning av ljus för att kunna se andra människor och uppfatta detaljer i miljön. I Finspångs kommun arbetar Vattenfall Services just nu med att förbättra belysningen och göra det säkrare för medborgarna.

Att skapa trygga, tillgängliga och trafiksäkra miljöer är ett prioriterat arbete i Finspångs kommun. Bland annat har kommunen fått positiv uppmärksamhet då de hamnat på en topp-tre-placering i Cykelfrämjandets mätning av små kommuners insatser för cykling.

Det kommunägda bolaget Finspångs Tekniska Verk sköter drift och underhåll av kommunens gång- och cykelbanor, broar, gator och belysning. Tillsammans med Vattenfall Services fokuserar man bland annat på att skapa bättre upplysta utomhusmiljöer för gång- och cykeltrafikanter.

Ökad belysning vid korsningar

Övergångsställen och korsningar är de ställen i trafiken som ofta skapar oro och medför en ökad olycksrisk. Därför har kommunen valt att förbättra belysningen, inte bara på övergångsställen längs Finspångs huvudgata, utan även vid korsningar och cykelpassager på tvärgator.

I takt med att nya övergångsställen byggs anpassas ljusinstallationerna för att ge mer belysning på själva passagen för att gång- och cykeltrafikanter ska synas ordentligt.

– Precis som de flesta andra kommuner genomför vi också ett arbete med att uppgradera till LED-armaturer, som kommer att medföra en mer stabil och långsiktigt hållbar belysning, berättar Kjell Bjernman på Finspångs Tekniska Verk.

Anpassat ljus i och utanför mörka passager

Insynsskyddade områden såsom tunnlar uppfattas av många som otrygga miljöer, ofta på grund av bristande, felplacerad eller feldimensionerad belysning. Dessutom kan det ofta finnas buskar och träd runt omkring tunnelingången som minskar insikt och skapar skuggor.

– Vattenfall Services har börjat installera kreativa belysningspunkter som lyser upp både inuti och utanför tunnlarna vilket gett en bra effekt. Vi har även gallrat bland buskar och träd för att få större öppna ytor runt tunnlarnas ingångar, berättar Kjell.

Åtgärderna medför att det upplysta området blir större och öppnare, som i sin tur ger en ökad trygghetskänsla. Planen är att nu fortsatta arbetet med fler tunnlar.

– Det märks bland medborgarna att insatserna uppskattas. Vi får ofta positiva reaktioner när vi jobbar i utemiljön, menar Kjell.

Samarbetet med Vattenfall Service har varit en viktig förutsättning för genomförandet av dessa förbättringar.

– Som kund uppskattar jag Vattenfalls kompetens och leveranspålitlighet. Dessutom får vi väldigt bra service och ett fint bemötande som underlättar arbetet, avslutar Kjell.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja