I den omfattande utbyggnaden av E18 mellan Stocksund och Arninge i norra Stockholm har Vattenfall Services nu utfört kabeldragning och stolpresning för att slutföra den första etappen av arbetet. Effektivitet och flexibilitet har varit viktiga förutsättningar i arbetet för att kunna möta fastställda sluttider.

På en elva kilometer lång sträcka pågår just nu en breddning av E18 för att erbjuda obrutna bussfiler mellan Danderyds sjukhus och Arninge i båda riktningarna. Mittremsan har smalnats av för att göra utrymme för detta, ett arbete som också medfört en helt ny konstruktion för vägbelysningen. Arbetet utförs i etapper och redan i våras var Vattenfall Services på plats för att demontera 158 av de gamla stolparna i den första etappen.

700 meter kabel och 22 stolpar per dygn

Under sommaren har en grupp elektriker förberett för den nya belysningen genom att dra sammanlagt sex kilometer kabel, 700 meter per dag i snitt. Under hösten var det dags att sätta upp 156 nya stolpar. För att resa stolparna krävdes tre elektriker, en kranbil samt fem så kallade TMA-bilar som används för att skydda personalen mot påkörningar.

– För att minimera störningar i trafiken gjordes arbetet med stolparna under sju nätter. Varje natt restes 22 stolpar i genomsnitt och samtidigt kopplades all belysning in, berättar Mats Pettersson, elsäkerhetsledare och arbetsledare för belysning på Vattenfall Services.

Deadline möttes trots många förseningar

I stora byggprojekt som dessa ingår många leverantörer och arbetsmoment, där varje moment ofta är beroende av att det tidigare momentet är slutfört i tid. En stor del av belysningsarbetet görs i slutskedet, och det är inte ovanligt att förseningar då har uppstått – men att kravet på ursprunglig sluttid kvarstår.

– I det här fallet hade fyra veckors försening uppstått. Trots det så kunde vi ändå möta den angivna sluttiden, mycket tack vare bra planering och effektiva insatser från våra medarbetare, avslutar Mats Pettersson.

Arbetet helt klart under 2021

Den nya belysningen på den första etappen är nu upptänd. Nästa etapp börjar till våren när det börjar bli ljust om nätterna igen. Då ska ytterligare 158 stolpar demonteras, mer kabel ska dras och nya stolpar ska resas. Under 2021 beräknas arbetet vara helt klart, vilket då kommer att möjliggöra ett mer hållbart resande med bland annat förbättrad framkomlighet för bussar.

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja