Utomhusaktiviteter har nog aldrig varit så viktiga för oss människor som denna corona-vinter. Motionsspår och utomhusanläggningar har ökat i popularitet, och allt högre krav ställs på utformningen så att så många som möjligt ska kunna använda dem. Under förra året uppdaterade Zinkgruvans IF i Askersunds kommun belysningen i elljusspåret och pulkbacken, en satsning som förbättrar tillgängligheten och tryggheten för besökarna och dessutom sparar energi och värnar om miljön. 

I Sverige finns runt 1 700 elljusspår, varav de flesta byggdes på 1970-talet. För många av dem är belysningen lika gammal, och det finns behov av att modernisera belysningssystemet för att nå upp till de miljö- och säkerhetskrav som ställs idag. Zinkgruvans IF, som startades 1925, är en av många föreningar som behövde se över sitt belysningssystem.

– Vi hade länge funderat på en uppgradering av vår belysning som bestod av kvicksilverlampor. Det var en energiineffektiv lösning med lampor som hade dålig ljusåtergivning och ofta gick sönder, berättar Johan Johansson, som är skidtränare och ordförande i Zinkgruvans IF.

Zinkgruvans IF ansökte därför om ett stöd från Riksidrottsförbundet och fick bidrag för att täcka 50 procent av kostnaden för ny belysning i elljusspåret. Resten av summan samt belysningen i pulkbacken täcktes upp av sponsorer och föreningen själv.

Anpassats utifrån spårets utformning

Eftersom det finns vissa krav gällande belysning i motionsspår, tog föreningen hjälp av Vattenfall Services avdelning för utomhusbelysning.

– Bland annat är det viktigt att ha en jämn belysning längs hela sträckan, inte bara vid själva belysningsstolparna. Därför görs noggranna ljusberäkningar baserat på bland annat motionsspårets bredd, avstånd mellan stolparna och omgivande miljöer för att säkerställa att rätt typ av ljusarmaturer installeras på rätt plats, berättar Thomas Cervin, anbudsingenjör på Vattenfall Services.

Zinkgruvan IF har nu fått kvicksilverarmaturerna utbytta till LED istället. Fördelarna med LED är många. Exempelvis är den beräknande livslängden för en LED-lampa minst 100 000 timmar. Ett motionsspår är belyst i genomsnitt runt 1 000 till 2 000 timmar per år, vilket innebär en livslängd på 50 till 100 år. Själva armaturen, som lamporna sitter i, har högsta aluminiumklassning för att motstå erodering och rost.

– Under resans gång har vi fått många goda råd och löpande support av Vattenfall Services. Belysningen har dessutom anpassats utifrån spårets utformning, exempelvis vid de sträckor där spåret är bredare, inne på arenan och i pulkbacken, berättar Johan.

Uppskattat av motionärerna

Tack vare de nya LED-lamporna har ljusmängden dubblerats samtidigt som energianvändningen har halverats. Ljuskvaliteten och ljusflödet är markant bättre, och underhållet är nu minimalt.

För Zinkgruvans IF, vars anläggning har varit väldigt välbesökt med en 50-procentig ökning av motionärer nu i vinter, har uppgraderingen blivit tydlig.

– Nu är det en helt annan atmosfär i spåret. Den nya belysningen ger ett bra och jämt ljus och återger färger i omgivningen korrekt. Det känns tryggt och våra motionärer uppskattar verkligen denna förbättring, avslutar Johan. 

Kontakta Per Redtzer om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag eller din kommun med belysning.

Läs mer om våra tjänster

Kontakta oss

Telefon: 08-739 50 00

vattenfallservices@vattenfall.com

Vattenfall Services Nordic AB
SE-169 92 Stockholm

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja