Service och underhåll

Säkra driftsäkerheten genom kontinuerligt underhåll! Vi har lång erfarenhet och erbjuder tjänster inom drift, beredskap och förebyggande underhåll samt felavhjälpning för elnät och stationer, produktionsanläggningar och belysning.

Elnät och stationer

Elnät och stationer

För att minska risken för avbrott och onödiga reparationskostander är det viktigt med förebyggande underhåll. Hos oss kan du välja mellan att anlita oss för enskilda punktinsatser eller kompletta underhållsavtal.

Industriunderhåll

Industriunderhåll

Vi säkrar driften i din anläggning genom regelbundet underhåll. Du teckna anpassade serviceavtal eller för mindre uppdrag.

Utomhusbelysning

Utomhusbelysning

Kontinuerlig tillsyn av belysningsanläggningen minskar ökar tryggheten. Dessutom behåller belysningen sin ljuskvalitet och energieffektivitet. Vi sköter drift och underhåll av din utomhusbelysning!

Skogligt underhåll

Skogligt underhåll

Vi kan hantera markfrågor, t.ex värdering och hantering av skogliga frågor och vägfrågor. Vi erbjuder även GIS-tjänster med mobila kartor och kartåtkomst online.

Mekaniska underhållstjänster

Mekaniska underhållstjänster

Vi är specialiserade på tillverkning, reparation, bearbetning och montage inom tillverkningsindustrin.

Produktionsanläggningar

Vindkraftverk

Vindkraftverk

Vattenfall Services är en oberoende tredjeparts leverantör inom service och underhåll av vindkraftverk.

Kärnkraftverk

Kärnkraftverk

Vi har lång erfarenhet av underhåll på kärnkraftsanläggningar, främst inom mek, svets och el.

Vattenkraftverk

Vattenkraftverk

Vi erbjuder drift- och underhåll av vattenkraftverk.

Underhåll av kraftvärmeverk

Site Stenungsund

I Stenungsund bedriver Vattenfall verksamhet i form av vattenproduktion och hamn samtidigt som det sker utveckling av ”Berget” för framtiden. Vattenfall Services är en viktig partner och vi har lång erfarenhet av drift, service och underhåll av kraftverket med tillhörande processer.

Mätteknik

Mätteknik

Vi underhåller och felavhjälper ditt mätsystem så du får en kvalitetssäkrad mätpunkt. Självklart är vi ackrediterade av SWEDAC för kontroller i fält.

Kontakta oss 

 

Fakturaadress

Vattenfall Services Nordic AB
RU2036
169 95 Solna

Organisationsnummer
556417-0859

Följ oss

  

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja