Vattenfall Services vinner avtal med Ellevio för att säkra elleverans i Hjälmstad

Vattenfall Services vinner avtal med Ellevio när 130/40/10 kV station i Hjälmstad, nära Strömstad, ska byggas om för att öka drift- och leveranssäkerheten i området.

För att öka drift-och leveranssäkerheten samt klara den ökade elförbrukningen har Vattenfall Services fått i uppdrag att förnya delar av Ellevios 130/40/10 kV station i Hjälmstad, Strömstad. Förnyelse av stationen kommer att innebära byte av transformatorer, frånskiljare och brytare. En ny kontrollanläggningsbyggnad ska också byggas och hela det befintliga 40 kV ställverket kommer att rivas och ersättas med ett helt nytt luftisolerat 40kV ställverk.  

– Ellevio är en stor kund till oss och vi är väldigt glada över att ha fått Ellevios fortsatta förtroende i ytterligare ett samarbete. Extra roligt är det också såklart att vi får bidra till att säkerställa driften och att boende i området får säker elleverans, säger Tommy Nordström, projektledare Stationer på Vattenfall Services.

Arbetet när stationen är i full drift

Eftersom ombyggnationen ska ske medan stationen är i full drift så att inte elleveransen störs till slutkund har planeringen varit a och o.

– När ett arbete ska utföras medan stationen behöver vara i drift är det otroligt viktigt med bra driftplanering. Vi har löst detta på ett väldigt bra sätt genom att under låglastperioderna utföra en del provisoriska omläggningar i stationen som har resulterat i att vi under höglastperioderna kunnat arbeta utan att det påverkar normala driftläget i stationen. Sedan har vi också arbetat under väldigt korta avbrottstider från och till för att störa elleveransen så lite som möjligt, säger Tommy Nordström, projektledare Stationer på Vattenfall Services.

Stationen är planerad att vara helt tagen i drift och överlämnad till Ellevio i december 2024.

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja