Vattenfall Services testar förstärkt verklighet

Förstärkt verklighet (AR) är en teknisk möjlighet för att skapa ökad effektivitet, minskade transporter men också ett sätt att säkra kompetensöverföring från erfarna medarbetare till nya.

Tekniken förstärkt verklighet kan vara en utmärkt lösning i uppdrag där särskild teknisk support krävs men även när verksamhetens resurser behöver nyttjas på ett effektivt sätt för att täcka ett stort geografiskt arbetsområde. Ett exempel är strömavbrott som kan avhjälpas fortare vilket ger kortare avbrottstider.

- Vattenfall Services har det senaste året anammat en mer agil utvecklingsmodell för ny teknik i verksamheten vilket kortar ner tiden från koncept till pilot. Fokus är att snabbt evaluera potentialen inom ny teknik och bygga en hållbar affärsmodell utifrån resultaten. Detta arbetssätt gynnar både oss och våra kunder, säger Martin Björnvall Affärsutvecklare på Vattenfall Services.

Idag är det tio av Vattenfall Services tekniker som testar förstärkt verklighet med hjälp av Microsoft glasögon Hololens.

En viktig komponent för att snabbt kunna utvärdera ny teknik till en låg kostnad är att i så stor utsträckning som möjligt använda befintliga system. För piloten föll därför valet på Hololens. Glasögonen skiljer sig från mängden då de är kompatibla med Office 365, Skype och Teams. Det gör att startsträckan och behovet av annan mjukvara är i princip obefintlig.

Så fungerar Microsoft Hololens
Glasögonen Microsoft Hololens är egentligen en dator som med fyra kameror kartlägger området omkring sig och förvandlar omgivningen till en 3D-modell som datorns mjukvara kan förstå sig på. Under kamerorna finns det två skärmar framför ögonen, som används för att se de olika virtuella, datorskapade föremålen.

Exempel på användningsområden
Vid utbildning kan förstärkt verklighet ge en fördjupad förståelse då komplicerade förlopp och sammanhang kan beskrivas på ett enklare sätt genom att fler av deltagarnas sinnen kan påverkas.
Vid reparation och underhåll i fält kan teknikern få relevant information presenterad samtidigt som arbetet utförs istället för att vara hänvisad till ritningar.

Kontakt: Fredrik Wibling

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja