Vattenfall Services storsatsar på eldrivna fordon till 2030

För att uppfylla kunders ökade miljökrav och bidra till ett fossilfritt liv inom en generation tar nu Vattenfall Services ett krafttag för att öka andelen elfordon rejält i den dagliga verksamheten.

Klimatfrågan står högt på samhällets agenda och utsläppen från fossila bränslen måste minska snabbt för att kunna nå målet om att minska koldioxidutsläppen med 70 % till  2030. En viktig del i detta är att öka andelen laddbara bilar i verksamheter och företag.

– Vattenfall Services började redan för 10 år sedan att implementera arbetet med fler elbilar i verksamheten. För att däremot kunna nå klimatmålet om att vara fossilfria till 2030 och dessutom uppfylla våra kunders ökade utsläppskrav, krävs det att vi intensifierar vår strategi för att snabba på arbetet med övergången till eldrivna fordon, säger Erik Nolberger, Fordonschef på Vattenfall Services.

Den framtagna strategin bygger på att alla personbilar som köps in på Vattenfall Services ska till 90 % vara elbilar till och med 2024. Under 2022 ska 75 % av personbilarna som köps in vara elbilar och här kom den första leveransen i början av april i år.

Förutom personbilar ska även andelen elektrifierade lätta lastbilar öka och 60 % av de lastbilar som köps in ska vara eldrivna till 2026. Här är dock utmaningen att hitta lastbilar som klarar av kraven gällande lastkapacitet, dragförmåga och räckvidd.

– Många utav de eldrivna lastbilarna som finns på marknaden idag uppfyller inte maxlasten eller räckvidden vi önskar eller har behov av. En fulladdad lastbil klarar av att gå upp till 35 mil, vilket inte alltid täcker de sträckor som idag krävs i vårt arbete. För att vi ska kunna köpa in fler eldrivna lastbilar behöver det dels finnas bättre alternativ på marknaden, men också att vi själva ser över hur mycket vi reser i arbetet och titta på hur vi kan planera våra rutter på annat sätt för att kunna resa mindre, förklarar Erik.

blobid0.jpg

Erik Nolberger, Fordonschef på Vattenfall Services.

Infrastruktur i takt med fler fordon

Utvecklingen går snabbt fram, men för att kunna öka andelen eldrivna fordon krävs det en snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen. Möjligheter till laddning behöver öka dels på Vattenfall Services egna etableringar runt om i landet men även på publika platser i närgeografin. Också viktigt är en fungerande lösning för de som är stationerade i hemmet att kunna ladda arbetsfordon hemma.

Trots vissa utmaningar känner sig Erik Nolberger trygg med strategins framgång.

– Det pågår just nu en kraftig utbyggnad av de publika laddnäten. Vi ser exempelvis att både Circle K och OKQ8 utökar med snabbladdare på sina tankstationer samt att Vattenfall Incharge etablerar laddstationer runt om i landet, berättar Erik.

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja