Vattenfall Services rustar för ökat energibehov i Göteborgsregionen

Vattenfall Services har fått i uppdrag att utföra elnätsentreprenader för att stärka elnätet och säkra elleveransen i Göteborgsområdet.

För att stärka upp elnätet och anpassa för ökat energibehov för boende och verksamheter i Göteborgsregionen har Vattenfall Services tecknat ramavtal för gemensamma totalentreprenader och utförandeentreprenader åt Lerum Energi, Kungälv Energi, Mölndal Energi och Partille Energi.

Reinvesteringar för att stärka upp elnätet 

Ramavtalet inkluderar nybyggnation och reinvesteringar av stationer, jordkabel och luftledning på spänningsnivåerna 0,4-24kV. I den första fasen ska beredning utföras för att sedan övergå till schaktarbeten och kabelförläggning. Efter det ska markstationer samt kabelskåp kopplas in. Driftsättningen sker vid aktuell del i projektet och avtalet gäller till och med 2027 med möjlig optionsår 1+1+1.

– Vi tycker att det är otroligt roligt att få vara med och bidra till att stärka elnätet i Göteborgsområdet. Ramavtalet visar att vi är konkurrenskraftiga med kunskap, resurser och samarbete för att göra så bra och rätt investeringar som möjligt. Också roligt att vi, med avtalet, stärker vår position i området, säger Rickard Andersson, avdelningschef ledningar på Vattenfall Services.

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja