Vattenfall Services nomineras till Årets bygge 2022

Vattenfall Services har nominerats i kategorin ”infrastruktur” för Svenska kraftnäts bygge av stamnätstation i Ritsem där Vattenfall Services är entreprenör.

Varje år delar tidningen Byggindustri ut det prestigefyllda priset ”Årets Bygge”. Priset går till ett enskilt framgångsrikt byggprojekt och granskas utifrån fem kriterier: arbetsmiljö, hållbarhet, tid/kvalitet/budget, teknik/innovation och samverkan. Projekten som nomineras är uppdelade i sex kategorier: samhällsfastigheter, industri/logistik/butik, bostäder, hotell och kontor, infrastruktur och renovering.

Detta år är Vattenfall Services nominerade i klassen ”infrastruktur” som entreprenörer för Svenska Kraftnäts byggprojekt av stamnätstationen i Ritsem i Stora Sjöfallets nationalpark.  

Utmanande terräng 

Station Ritsem utgör en viktig strategisk utlandsförbindelsepunkt i transmissionsnätet mellan Sverige och Norge och är en bra förbindelse för att kunna importera och exportera el till Norge. Terrängen runtomkring är utmanande och naturen förrädisk vacker.

Då området endast är snöfritt fyra månader om året har byggnadsarbetet varit en stor utmaning. Byggarbetarna har, under veckorna, bott i direkt anslutning till stationen med 20 mil till närmaste mataffär. De sista fem milen fram till stationen är enskild väg och hyser stor lavinfara under den delen av året då det finns snö och is. Med en otroligt kort byggsäsong och snäv tidsram är byggprojektet unikt.

– Det har helt klart varit en logistikutmaning. Vi hade till exempel en lavin, egentligen totalt tre laviner i april-maj då vägen mellan Stora Sjöfallet och Ritsem spolades bort i nästan en vecka.  Att få tag i duktigt folk som var beredda att ta de här jobben var också en utmaning, men vi har upphandlat duktiga underentreprenörer som varit pålitliga och självklart våra egna resurser inom mekanisk konstruktion, konstruktionsledning, HMSK och dokumenthantering, säger Jan Sandin, Projektledare Vattenfall Services.

Driftsatt under byggtiden med hjälp av vattenkraften 

Vattenkraftstationen i Ritsem togs i drift 1977 och utgörs av en vattenkraftstation och ett 400 kV ställverk. Projektet som tagit fyra år att genomföra har gett stationen en ny kontrollanläggning, ny manöverbyggnad, ställverk och kopplingsutrustning samt ny reaktor. För att hålla kraftstationen driftsatt även under byggtiden, arbetade Svenska Kraftnät och Vattenfall Services tillsammans fram en innovativ teknisk lösning där produktionen från vattenkraften kopplades förbi stationen direkt på anslutande kraftledning.

– Att vår kund Svenska kraftnät har nominerat projektet till Årets bygge 2022 var kul men ännu bättre är att vi nu är en av tre nominerade i klassen Infrastruktur. Det visar på en mycket bra insats från alla er som har eller är delaktiga i projektet Ritsem, säger Dag Svensson, VD Vattenfall Services.

Prisutdelningen sker den 24 mars på Byggindustrins nya mötesplats Construction Summit på Posthuset i Stockholm. Där presenteras en vinnare i varje kategori samt en samlad totalvinnare.

Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja