Vattenfall Services förnyar kabelnät vid Forsmarks Kärnkraftverk

Vattenfall Services har fått i uppdrag att förnya delar av det interna 10 kV kabelnätet vid Forsmarks Kärnkraftverk.

Forsmarks Kärnkraftverk togs i drift 1980 och står idag för ungefär en femtedel av elen som landet förbrukar, vilket gör Forsmark till Sveriges största elproducent. I samband med byggnationen av kärnkraftverket i mitten av 70-talet byggdes också ett internt kabelnät för att kunna mata el till närliggande byggnader, så som verkstaden, kontor och beredskapsavdelningen.

När det var dags för det interna 10 kV kabelnätet att rustas upp i syfte att öka person- och driftsäkerheten har nu Forsmark gett förtroendet till Vattenfall Services att utföra uppdraget av förnyelsen.

– Vi är väldigt glada över att Forsmark har gett oss detta förtroende. Avtalet visar att vi både har en stark kompetens och ett attraktivt erbjudande gällande byggnation vid Kärnkraftverk. Eftersom vi har samarbetat med Forsmark i många år har Vattenfall Services en stor kännedom av kärnkraftsanläggningen och med detta avtalet stärker vi vår marknadsposition och närvaro kring Forsmark kärnkraftverk, säger Ulrik Eriksson, anbudsingenjör Vattenfall Services.

Planering av avbrott viktigt

Vattenfall Services är huvudentreprenör för projektet som startade innan sommaren där markarbete är i full gång med förläggning, skarvning och schaktning av kablar. Efter detta ska fyra nätstationer, två nya och två befintliga, med tillhörande transformatorer levereras och sättas på plats, följt av provning och idrifttagning.

– I denna typ av projekt är det alltid en stor utmaning att lyckas planera in avbrott på lämpliga tidpunkter för att minska påverkan på anläggningarna. Just nu pågår även underhållsarbete på Forsmark vilket betyder att vi måste ta extra hänsyn till framförallt planeringen för kopplingsarbeten och vilka anläggningar av Forsmark som inte kan vara strömlösa. Här är det en stor fördel att Vattenfall Services redan etablerat bra relationer med driftpersonalen på Forsmark och har god insyn in revisionsarbetena sedan tidigare, säger Adam Hélén, projektledare på Vattenfall Services.

Förnyelsen beräknas vara klar i november 2025.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja