Vattenfall Services bygger experimentdamm

Vattenfall R&D investerar i en ny experimentanläggning i form av en damm vid laboratoriet i Älvkarleby

Dammen kommer att utgöra ett viktigt komplement till den forskningsverksamhet som bedrivs inom vattenbyggnadsområdet. Tekniskt består dammen av ett tält som innehåller en nedgrävd stödkonstruktion i betong, i denna en uppbyggd fyllningsdamm med inbyggda skador och instrumentering samt de el, värme, vatten och IT-installationer som krävs för driften av dammen. En intressant del i projektet är att dammens bottenplatta är specialarmerad med glasfiberarmering för att undvika metallinnehåll.

Vattenfall Services har av kunden Vattenfall R&D fått uppdraget att bygga dammen som en generalentreprenad. Bygget startade i april och ska vara klart under hösten 2019. Vattenfall Services anbudsingenjör Erik Leijonhufvud ansvarar för upphandling av alla underentreprenörer, samt delar av materiell och utrustning. Genom att engagera Vattenfall Services för byggnationen kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet.

Kontakt: Bill Andersson

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja