Vattenfall Services bidrar till säkrare arbetsmiljö vid Forsmark med gång- och cykelväg

I samband med utbyggnaden av SFR ska en ca 1100 meter lång gång-och cykelväg byggas för att öka säkerheten. Vattenfall Services har fått i uppdrag att utföra entreprenaden. 

I samband med utbyggnaden av SFR (SKB:s befintliga anläggning för låg- och medelaktivt driftavfall från de svenska kärnkraftverken) vid Forsmark ska en ca 1100 meter lång gång-och cykelväg byggas för att öka säkerheten. Vattenfall Services har fått i uppdrag att utföra entreprenaden som sträcker sig från Bastuvägen till Stora Asphällan.

– Vi är väldigt glada över att SKB har gett oss detta förtroende. Avtalet visar att vi har god lokalkännedom, stark kompetens och är en attraktiv samarbetspartner. Det känns också väldigt roligt att vi får vara med och bidra till en säkrare arbetsmiljö i och med upprättandet av gång-och cykelvägen, säger Victoria Eriksson, Avdelningschef på Vattenfall Services.

Schaktning med största försiktighet

Uppdraget består av förläggning av ledningar, kanalisation och belysning samt uppförande av gång- och cykelvägen. Vattenfall Services ansvarar för materialbeställningar, arbetsledning och dokumentation. Kabelsökning och kabelskarvning utförs av Vattenfall Services tekniker ute i fält.

En stor del av projektet omfattar även schaktning där Vattenfall Services tecknat avtal med FRS Sverige AB. Schaktarbete kan innebära utmaningar i form av ledningar som inte finns utmärkta i underlag, vilket gör att schaktning måste ske med största försiktighet. Även berg och stora stenar som grävs fram längs sträckan är ett hinder.

– Under ett arbete finns det alltid risk för att stöta på gamla ledningar i marken och genom att alltid ha en markarbetare i schaktet som följer grävmaskinen får vi bättre kontroll på vad som ligger i marken. Vid vissa tillfällen kan det också vara så att markarbetaren får gräva för hand för att inte skada de befintliga ledningarna, säger Victoria.

blobid2.png
Victoria Eriksson, Avdelningschef på Vattenfall Services, tackar Rickard Lantz, arbetsledare på FRS Sverige AB, för gott samarbete.

 

Viktigt att säkra för befintlig trafik

Eftersom sträckan där gång- och cykelvägen ska byggas är den enda vägen ner till SKB är den väldigt trafikerad med både bilar, fotgängare och cyklister. Här är TA-planer och trafikskyltning, både med hastighetsgränser och förbjuden gångtrafik, en viktig del av arbetet för att minimera riskerna längs sträckan.

Utöver upprättandet av gång-och cykelväg samt ny elförsörjning, består projektet också av nya tryckledningar för vatten, avlopp, processvatten och fiber samt att placera belysningsstolpar vid gång-och cykelvägen.  Uppdraget startade i februari i år och beräknas vara klart till sommarens mitt.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja