Vattenfall Services ansvarar för markförhandling i Svenska kraftnäts Investeringspaket

Vattenfall Services har, som underkonsult till AFRY, fått i uppdrag att bistå Svenska kraftnät med markförhandling och intrångsvärdering. Uppdraget genomförs inom Inlandspaketet som är en del av Svenska kraftnäts program NordSyd.

Svenska kraftnät har beslutat att stärka nätet med ca 30 mil dubbla nya 400 kV kraftledningar från Sollefteå kommun till Ockelbo kommun. Projektet innefattar även att avveckla äldre 220 kV-ledningar som uppnått sin tekniska livslängd.

Som underkonsult till AFRY har Vattenfall Services fått i uppdrag att ansvara för markförhandling och intrångsvärdering under projekteringsskedet. Uppdraget är flerårigt och sträcker sig som minst till 2028.

–  Vi är såklart väldigt glada över att Svenska kraftnät och AFRY har gett oss detta förtroende. Avtalet visar att vi har både en stark kompetens och ett attraktivt erbjudande gällande markförhandling och intrångsvärderingar, säger Anders Carlsson, Affärsområdeschef för Skog, Mark och Miljö på Vattenfall Services.

 

Kommunikation är A och O

För att markförhandling och intrångsvärderingar ska ske på bästa möjliga sett är det särskilt viktigt att etablera en god kontakt och relation med respektive markägare.

– Även om man alltid försöker minska påverkan för enskilda fastighetsägare, har en ledningsbyggnation inverkan på många olika intressenter och personer. Att visa stor hänsyn till markägare och upprätthålla en god kommunikation med dessa under hela processen blir därför otroligt viktigt, säger Magnus Granbom, Avdelningschef Skog, Mark och Miljö på Vattenfall Services.

 

Minsta möjliga påverkan på miljö och natur

Det är också viktigt att ta hänsyn till både djur-, växtliv och kulturvärden som kommer att beröras av det nya intrånget. För att hitta den sträckning som innebär minsta intrång eller skada för den enskilde markägaren men även för djur- och växtliv, samråds det med myndigheter, markägare och övriga intressenter.

 

Fakta NordSyd

NordSyd är Svenska kraftnäts största investeringsprogram någonsin och syftar till att möta förbrukningsökningar, ersätta de delar av transmissionsnätet som närmar sig slutet av sin livslängd samt vara en viktig del av energiomställningen i Sverige.

Läs mer här

Program NordSyd | Svenska kraftnät

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja