Vattenfall Services ansvarar för markåtkomst när Svenska kraftnät förnyar transmissionätet

När Svenska kraftnät planerar att förnya transmissionätet mellan Hudiksvalls kommun och Tierps kommun har Vattenfall Services fått förtroendet att ansvara för markförhandlingen och markåtkomsten under hela projekttiden.

Mellan Njutånger i Hudiksvalls kommun och Mehedeby i Tierps kommun ska Svenska kraftnät förnya transmissionätet. De två befintliga 120 km långa ledningarna som idag tjänstgör på sträckan ska bytas och ersättas med två nya 400 kV-ledningar. Detta för att öka överföringskapaciteten från norra till södra Sverige och möta den ökade efterfrågan på el.

Vattenfall Services har fått i uppdrag att ansvara för markförhandlingen och alla markåtkomstrelaterade frågor under hela projekttiden som pågår från oktober 2023 – 2027 med två optionsår.

–  Vi är väldigt glada över att Svenska kraftnät har gett oss detta förtroende. Avtalet visar att vi har både en stark kompetens och erfarenhet samt ett attraktivt erbjudande gällande markåtkomst, säger Anders Carlsson, avdelningschef Skog, mark och miljö.

Viktig med dialog när många intressenter är inblandande

Förutom att uppdraget innebär allt från värdering av skog och mark till väginventering och framtagnade av kartdata samt vägavtal är det framförallt väldigt viktigt att skapa en god kontakt och relation med berörda markägare.

–  Även om man alltid försöker undvika boendemiljöer och tätorter så långt det är möjligt berörs olika typer av miljöer av ledningsbyggnation. Detta innebär såklart många olika intressen samt berörda människa och kräver noga hantering av olika typer av intrång beorende på markslag. Att ta hänsyn till markägarna och ha en god kommunikation med dessa under hela processen blir därför otroligt viktigt. Dessutom försöker vi alltid att planera för att intrånget ska bli så litet så möjligtvis, säger Anders.

En del av NordSyd

Projektet Njutånger-Mehedeby är en del av NordSyd som är Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin. Med NordSyd kommer stora delar av transmissionnätet i mellersta Sverige att förnyas och förstärkas för framtida förändringar i det svenska elsystemet.

Läs mer om projektet på Svenska kraftnät hemsida

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja