Vattenfall Services ansvarar för markåtkomst när flera nya ledningar ska byggas för fossilfri stålproduktion

När den svenska stålindustrin nu väljer att ställa om till fossilfri stålproduktion, har Vattenfall Services fått i uppdrag att sköta markförhandlingen och markåtkomsten i flera stora nybyggnationsprojekt av 130-400 kV ledningar.

Stålindustrin har hittills varit en av de sektorer som släppt ut mest koldioxid. Detta med anledning av att kokskol har, i mer än tusen år, varit en viktig komponent i ståltillverkning. Men genom att ersätta gamla masugnar med elektriska ljusbågsugnar och istället använda vätgas, ställer nu stålindustrin om till fossilfri stålproduktion.

Omställningen kräver en utökad elanslutning där flera nya 130-400 kV ledningar behöver byggas runt om i landet. När en ny elledning ska byggas krävs tillstånd (koncession) av Energimarknadsinspektionen som ska ta hänsyn till bostäder, infrastruktur, natur, djur- och kulturvärden.

Vattenfall Services har, i flera stora projekt, fått förtroendet att ansvara för markförhandlingen och alla markåtkomstrelaterade frågor under hela projekttiden. Investeringsprojekt där man bygger nya ledningar består av en projekteringsfas och en byggfas.

– I projekteringsfasen utför man markundersökningar där vi agerar som spindeln i nätet som kommunicerar mellan markägarna och kund. Vi bevakar även alla frågor som rör markåtkomsten vilket innebär att man behöver ha en bra övergripande bild av projektet men även ha förmågan att djupdyka i detaljfrågor, berättar Friderike Rang, markförhandlare och projektledare på Vattenfall Services.

 Markåtkomst1.jpg

Noggrann planering och kommunikation viktigt för att minimera skador

I frågor om markåtkomst och olika typer av tillstånd är, förutom budget och personalresurser,  tidsplanen viktigt att följa. Åtgärder som exempelvis markundersökningar och arkeologiska undersökningar påverkar många gånger marken och skogen då skador uppstår. Därför behöver arbetet planeras noggrant så att skaderisken kan minimeras både nu och i framtiden.

Den här typen av stora investeringsprojekt berör också många fastigheter som oftast har flera ägare samt jordbruksarrendatorer som kan behöva anpassa brukandet för att minimera att få skador på åkermark och grödor.

– Som markförhandlade behöver man ha en bra relation och regelbunden dialog med berörda markägare och arrendatorer, ha förståelse för deras situationer och komma överens om ersättningar för intrång och eventuella skador. Att få förtroendet för markförhandlingen i ett nystartat projekt innebär stort ansvar och krav på bra kommunikativ förmåga. Man behöver ta markägarna i handen och leda dem genom hela projektet, säger Friderike.

När tillståndsprocessen är klar, påbörjas det faktiska arbetet med att bygga ledningarna.

Läs mer om vårt arbete kring markåtkomst - och förhandling 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja