Vattenfall Services anlitas när Sveriges största markbaserade solcellspark byggs i Hallstavik

Vattenfall Services har fått i uppdrag att förstärka både ledningar och station när solcellspark byggs i Hallstavik.  

Att tillgången på mer förnybar el ökar är avgörande för den gröna omställningen och för att Sverige ska kunna nå klimatmålen. I samarbete med Alight och Vattenfall Eldistribution ska nu Sveriges största markbaserade solcellspark byggs i Hallstavik. Vattenfall Services har fått i uppdrag att förstärka både ledningar och station för att kunna ansluta solcellsparken.

Mot en fossilfri framtid

Solcellsparken i Hallstavik kommer att omfatta ca 92 000 solpaneler på en area om 71 hektar, motsvarande 101 fotbollsplaner. Kapaciteten som ska installeras ger en effekt på cirka 64 MW, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för drygt 16 200 villor.

–  På Vattenfall Services är vi väldigt måna om att kunna bidra till en fossilfri framtid och till en grönare energiomställning. Det känns väldigt roligt att få vara med och ge förutsättningarna för att kunna bygga denna solcellspark, säger Maria Fagersund Bruce, avdelningschef på stationer.

Gemensamt krafttag kring förstärkningen av elnätet  

Arbetet med ledningar startades för några veckor sedan där schaktning och grävning av 6 km kabel inkluderas. Parallellt ska stationen kompletteras med ett nytt ställverksfack samt se över elkonstruktionen och reläskydden för att kunna anpassa stationen till solcellsparken.

–  Eftersom vi i detta projekt samarbetar tvärfunktionellt mellan två enheter, stationer och ledningar, kan vi dra full nytta av den kompetens som krävs för att kunna ansluta denna solcellspark på bästa möjliga sätt. Det är kul att vi besitter kunskapen i hela kedjan för att kunna ta ensamt ansvar för projektet, säger Markus Albertsson, avdelningschef på ledningar. 

Planerad driftstart för solcellsparken är våren 2024.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja