Vattenfall Services – första energibolag att verifiera laddstolpar

För att förbereda sig för framtida EU-gemensamma mättekniska krav för publika laddstationer, har Vattenfall Services påbörjat ett utvecklingsprojekt med syfte att verifiera leveransen av effekt från laddstationer. Ett projekt med mycket positiva resultat.

Krav och regler för att verifiera exempelvis drivmedelspumpar har funnits länge. Med hjälp av mätinstrument säkerställs att mängden drivmedel du faktiskt erhåller stämmer överens med mängden som står på fakturan och därmed beloppet du ska betala.

I Tyskland finns redan krav på en liknande verifiering av laddstationer och inom EU pågår ett arbete med att ta fram en gemensam standard som reglerar och harmoniserar kraven för detta. Syftet är i grunden att skydda konsumenterna.

Första verifieringen av laddstolpar genomförd med gott resultat

Nu har Vattenfall Services affärsområde Mätning och Ackreditering startat ett utvecklingsprojekt där en speciell mätutrustning införskaffats och testats för verifiering av laddstolpar. Leverantören av utrustningen var nyligen på plats i Motala för att utbilda och samtidigt verifiera laddstolpar tillsammans med affärsområdets mättekniker. Verifieringen visade på god överenstämmelse mellan laddstolpars uppvisade leverans och den faktiskt uppmätta leveransen.

– Med ökad användning av elbilar, och med tanke på redan existerande krav på verifiering av drivmedelspumpar, är sannolikheten stor att EU-specifika krav kommer inom en snar framtid. Syftet med utvecklingsprojektet är att vara förberedd på den affärsmässiga potential vi ser i framtiden, säger Kerstin Rodell Lundgren, enhetschef på Vattenfall Services.

Mätteknisk kompetens

Då Vattenfall Services redan är ett ackrediterat kontrollorgan för verifiering av mätsystem passar verifiering av laddstolpar mycket bra in i den nuvarande verksamheten och den mättekniska kompetensen.

– Med den nya utrustningen och våra kompetenta mättekniker kommer vi att kunna hjälpa till med att säkerställa konsumentskyddet och förtroendet för den nya infrastrukturen för drivmedel säger Per Lindgren, avdelningschef på Vattenfall Services.

 

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja