Uppdrag för nya Hisingsbron

Sedan hösten 2016 och fram till 2022 pågår ett omfattande brobygge för nya Hisingsbron i Göteborg.

Detta är ett byggprojekt med Skanska-MTH som huvudentreprenör där Vattenfall Services står för flera intressanta uppdrag som underentreprenör. Bron med en vägbana i mitten som kan höjas och sänkas för att fartyg ska kunna passera förväntas att bli Göteborgs nya landmärke och en symbol för stadens framtid och historia. Invigningen är planerad till 2022 men bron ska vara klar för trafik redan i början av 2021.

Vattenfall Services belysningsuppdrag består av 300 nya ljuspunkter med funktionsbelysning som ska utföras i etapper på ömse sida av bron samt på bron. Uppdraget kring fjärrvärme innebär ett montage- och svetsjobb av fjärrvärmerör som även det är uppdelat i två etapper. Första delen startade redan under 2017 och andra delen beräknas starta under vår och sommar 2019. Byggnation av pumpstation innebär att Skanska bygger huset och Vattenfall Services står för byggnation av hela anläggningen i och utanför huset. Uppdraget innebär konstruktion, installation av rör, el och instrument, samt byggnation av ett ställverk.

Nya Hisingsbron ska bli en bro mitt i centrala Göteborg. En länk som binder samman älvstränderna och bidrar till att utveckla Göteborgs stadskärna på båda sidor av älven.
Läs mer om nya Hisingsbron på Göteborgs Stads hemsida.

Illustration: Dissing+Weitling

Kontakt: Martin Johansson 072-729 06 57

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja