Underentreprenör åt Heliox

Marknaden för el-bussar börjar att ta fart i Sverige och detta uppdrag är extra intressant för Vattenfall Services då det innehåller projektering och installation samt avtal för löpande drift och underhåll.

Karlstad följer trenden att utveckla kollektivtrafiken genom att tillföra el-bussar till stadstrafiken. De tre el-bussarna av märket VDL ska laddas vid två laddningsportaler. Leverantör av laddutrustning är den nederländska hårdvaruleverantören Heliox som valt Vattenfall Services till underentreprenör.

Vattenfall Services leverans omfattar bland annat markarbeten, installation av bussladdare och pantograf samt framtida förebyggande och felavhjälpande underhåll. Installationsarbetet ska vara slutfört den 31 augusti 2018 och underhållsavtalet gäller i tre år med möjlig förlängning på två år.

Mark Smidt, affärsutvecklingschef Heliox: "Vi är glada över att ha vunnit projektet i Karlstad och att få samarbeta med starka partners som VDL och Vattenfall. Årstiderna i Karlstad innebär kalla vintrar och måttligt varma somrar vilket blir ett bra showcase där Helioxs förmåga kan visas. Vi är glada att kunna bidra till Karlstads mål om en mer hållbar kollektivtrafik och för att säkerställa full funktion mellan olika system, interoperabilitet. Vi anser att detta är avgörande för operatörer och städer som redan har eller är i färd med att elektrifiera sina bussflottor. "

Kontakt: Julia Fredäng

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja