Ulricehamns Energi väljer Vattenfall Services för torrisblästring och PD-mätning

Vattenfall Services utför torrisblästring och PD-mätning på nätstationer åt Ulricehamns Energi för minskade avbrottstider och för att säkra elleveransen i kommunen.

För att minska avbrottstider och säkra elleveransen in Ulricehamns Kommun har Vattenfall Services fått i uppdrag av Ulricehamns Energi att underhålla nätstationerna. Avtalet sträcker sig under en 4-års period och inkluderar rengöring med torris och PD-mätning på transformatorer.

300 transformatorer rengörs effektivt med spänning på

Det är drygt 300 transformatorer som ska rengöras med torris, så kallad torrisblästring, vilket är en mycket effektiv och miljövänlig rengöringsmetod.

– Blästring med torris baseras på koldioxid i fast form och kan användas direkt på utrustning utan slitage eller behov av demontering. Med torris behövs det inte heller några efterbehandlingar i form av torkning och uppstädning av avfall. Du undviker även användningen av miljöfarliga kemikalier, säger Per Nilson, Avdelningschef Ledningar på Vattenfall Services.

Torrisblästring utförs enligt regelverket för AMS-arbete med stångmetoden där ett specialutvecklat munstycke och blåsrör används. Arbetet utförs normalt på spänningssatta anläggningar upp till 40 kV och teknikern använder sig av isolationsskydd samt kompletterande personlig skyddsutrustning.

– Att kunna torrisblästra medan anläggningen fortfarande är spänningssatt tillåter slutkunderna att få full leverans under hela underhållsperioden, vilket såklart blir både kostnads- och tidseffektivt för nätägaren, säger Per.

Minskade haverier med kontroll av partiell urladdning

Innan man torrisblästrar genomför man alltid en okulär kontroll och mäter eventuella partiella urladdningar, så kallad PD-mätning, för att säkerställa anläggningens isolation och att det t.ex inte finns eventuella sprickor i porslinet. 

– Upptäcker vi elektriska urladdningar är detta ett tecken på ett begynnande fel och då måste detta repareras först, säger Per.

 

Förlänger apparaternas livslängd

Att utföra både PD-mätning och torrisblästring regelbundet i nätstationer förlänger inte bara apparaterna livslängd utan förkortar också avbrottstiderna avsevärt.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja