Tre ställverksbyten i Arvika

Arvika Elnät har gett Vattenfall Services uppdraget att utföra tre ställverksbyten i Arvika kommun.

Uppdraget löper på tre år och innebär byte av tre stationer med ställverk och ny kontrollutrustning på stationerna Rosendal, Vik och Södra Vik.

- Det känns roligt att vi vunnit en omfattande totalentreprenad, säger Lars Andersson anbudsingenjör på Vattenfall Services. Tidsmässigt ska vi utföra en stationsbyggnad per år där stationen i Vik ska färdigställas 2018, Rosendal 2019 och Södra Vik 2020. Detta är stationer där vi har bra kännedom genom tidigare entreprenader i området, menar Lars.

Upphandlingen är en omfattande totalentreprenad med såväl mark och byggarbeten som montage, provning och idrifttagning av el, värme, ventilation samt omläggning av kablar.  

Kontakt: Lars Andersson 070-643 64 23

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja