Tre medarbetare på Vattenfall Services tilldelas Guldhjälmen

Vid årets utdelning av Guldhjälmen fick tre medarbetare på Vattenfall Services ta emot utmärkelsen: Kristian Runge,  Eric Gröndal och Igor Kulinkovich. Tack vare Kristian kunde två kollegor snabbt få vård, medan Eric och Igor genom sitt säkerhetstänkande såg till att allvarliga elolyckor kunde undvikas.

Torsdagen den 4 maj delades Guldhjälmen ut på Vattenfalls huvudkontor i Solna. Tre av Vattenfall Services medarbetare; Kristian Runge, Eric Gröndal och Igor Kulinkovich, fick ta emot utmärkelsen.

Kristian ingrep vid två olyckor

Kristian Runge fick en Guldhjälm efter att han, vid två olika tillfällen, snabbt ingripit vid oförutsägbara och dramatiska händelser. Hade inte han varit på plats kunde båda incidenterna slutat mycket illa. I det ena fallet gällde det en kollega som visade sig ha fått ett epileptiskt anfall, och i det andra fallet råkade en kollega ut för en olycka med ett elöverslag.

Eric stoppade arbete som inte var säkert

Eric Gröndal fick priset för att han slagit larm vid en storstörning. När en kraftledning skulle repareras tillsammans med ett annat elbolag krävde Eric att Vattenfalls säkerhetsrutiner för jordning skulle tillämpas och stoppade därmed arbetet tills saken var åtgärdad.

Igor såg till att ett farligt placerat tivoli flyttades

Igor Kulinkovich fick den tredje Gudhjälmen. Hans rådiga ingripande hindrade en allvarligare olycka genom att uppmärksamma att ett tivoli med höga master till åkattraktionerna rests under en elledning i södra Stockholm. Han tog ett stort ansvar, ingrep och såg till att tivolit flyttades till en lämpligare plats.

image4nt6q.png

Fakta om Guldhjälmen

Guldhjälmen har delats ut sedan 1958. Priset delas ut till någon som antingen gjort ett rådigt ingripande eller gjort särskilda insatser för arbetsmiljön på Vattenfall. Priset delas ut årligen under förutsättning att någon uppfyllt kriterierna. Pristagare utses av Vattenfalls Arbetsmiljöråd i Sverige där representanter för företaget, HR och arbetstagarna ingår.

Kriterierna för utdelning av guldhjälmen är följande:

Kriterium A: Person som ingripit rådigt och utfört behjärtansvärd handling i samband med person-olycksfall eller plötslig ohälsa. Utmärkelsen enligt detta kriteriet kan endast tilldelas anställd, inhyrd personal eller entreprenör.

Kriterium B: Förtroendevald som under en längre tid förtjänstfullt och framgångsrikt arbetat för effektivisering och främjande av en bättre arbetsmiljö/hälsa i Vattenfall.

Kriterium C: Person vars insats haft stor betydelse för arbetsmiljön/hälsan i Vattenfall, om synnerliga skäl föreligger.

Kriterium D: En person vars proaktiva och rådiga ingripande har medfört att en allvarlig olycka förhindrats.

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja