Torrisblästring – Citytunneln Malmö

Vattenfall Services använder blästring med torris som en effektiv metod för rengöring av elektrisk utrustning. Rengöring kan utföras med driftsatt elanläggning utifrån arbetsmetoden Arbete Med Spänning, AMS.

Vattenfall Services har av Strukton Rail AB fått uppdraget att rengöra isolatorer till kontaktledning i Citytunneln Malmö. I beställningen ingick att rengöringen skulle ske med torrisblästring och arbetsmetoden AUS det vill säga arbete utan spänning på kontaktledningen.

För att få tillträde till järnvägsspåret krävdes nattarbete. Utrustningen för torrisblästring lastades på en järnvägsvagn som sedan drogs av en Huddig grävmaskin med korg. När traktor och utrustning var på plats i Malmö centralstation startade arbetet med att torrisblästra alla isolatorer för kontaktledningen i centralstationen. Sedan fortsatte traktor och utrustning in i tunneln med riktning mot Danmark där isolatorerna som är fästa i väggarna med cirka 25 meters avstånd rengjordes med torrisblästring. Arbetet genomfördes under två nätter. 

- Vi på Strukton är mycket nöjda med slutresultatet då det är en metod som grundligt rengör den anläggningsdel som behandlas med metoden och vi ser fram emot att använda metoden på även andra hårt ansatta delar i anläggningen, Pernilla Merkenius Strukton Rail AB

Torrisblästring
Läs mer om hur Vattenfall Services kan rengöra driftsatta elanläggningar med hjälp av torrisblästring.

Strukton Rail AB
Strukton Rail AB är en av Sveriges största privata järnvägsentreprenörer. De bygger och underhåller spårväg, järnväg och tunnelbana. I Stockholm underhåller Strukton Rail hela Tunnelbanesystemet, Roslagsbanan och sedan april 2018 även Lidingöbanan och Spårväg City, på uppdrag av Trafikförvaltningen (SL). Läs mer om Strukton Rail

Kontakt: Christer Johansson

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja