Servicesavtal med Jämtkraft

Vattenfall Services avdelning Vindkraftservice har tecknat serviceavtal med Jämtkraft AB gällande vindkraftparken Hornberget i Malå

Hornbergets vindkraftspark är belägen cirka sju mil norr om Lycksele i Västerbottens län och består av fem aggregat av modellen Vestas V90. Det ettåriga ramavtalet har optioner om ett plus ett plus ett år och avser avhjälpande service och underhållstjänster på vindkraftparken i Hornberget. 

Jämtkraft har även gett Vattenfall Services uppdraget att utföra den årliga servicen av vindkraftverken, 6 + 12 månader och 12 år. Under maj har Vattenfall Services utfört 12 årsservice på vindkraftsverken. Denna service innefattar kontroll av bultar, service och inspektion av transformator men även inspektion av internkran och hiss har utförts. Vid servicen gjordes felavhjälpning på felande komponenter.

Detta är ett strategiskt viktig uppdrag för Vattenfall Services då det innebär ett helhetsansvar för årlig service under 2020, upphandling av servicematerial och reservdelar samt avhjälpande underhåll.

Bilden visar Vattenfall Services tekniker Samuel Östman som utför kontroll av vindsensor.

Kontakt: Jan-Åke Wallin 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja