Sale of operations in Finland

For five years Vattenfall Services Nordic has been operating on the Finnish market and delivered many projects within power lines and substations to satisfied customers.

As Vattenfall Services Nordic concentrates on the Swedish market, a  sale of the Finnish operations is now being carried out. The buyer is TMV Line Oy and the sale takes place through as a divestment of assets where the buyer acquires all vehicles, machines, tools and equipment and hires the employees of Vattenfall Services Nordic Oy. The asset transfer agreement was signed 2020-06-22 with closing date 2020-08-01.

The responsibility for completion of the ongoing projects remains with Vattenfall Services Nordic Oy and a separate service agreement is drawn up with TMV Line Oy to finish the projects that are expected to be finalised in the autumn.

- I am happy that we now together with TM Line Oy have found a solution that is good for our employees and our ongoing projects, says Ronny Hjalmarsson, Head of Vattenfall Services Nordic Oy.

More about the buyer TM Line Oy and their business can be found on their website.

Contact: Dag Svensson 

 

Försäljning av verksamhet i Finland

Under fem år har Vattenfall Services Nordic verkat på den finska marknaden och levererat många projekt inom ledningar och stationer till nöjda kunder.  

Då Vattenfall Services Nordic fokuserar på den svenska marknaden genomförs nu en försäljning av den finska verksamheten. Köparen är TMV Line Oy och försäljningen sker genom en inkråmsaffär där köparen förvärvar alla fordon, maskiner, verktyg och utrustningar samt anställer medarbetarna i Vattenfall Services Nordic Oy. Köpekontraktet undertecknades 2020-06-22 med försäljningsdatum 2020-08-01.

Ansvaret för att färdigställa de pågående projekten ligger kvar hos Vattenfall Services Nordic Oy och ett separat entreprenadavtal upprättas med TMV Line Oy för att slutföra projekten som beräknas bli färdiga under hösten.

- Jag är glad att vi nu tillsammans med TM Line Oy har hittat en lösning som är bra för våra medarbetare och våra pågående projekt, säger Ronny Hjalmarsson Chef Vattenfall Services Nordic Oy.

Mer om köparen TM Line Oy och deras verksamheter hittar du på deras hemsida.

Kontakt: Dag Svensson  

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja