Säker och kostnadseffektiv arbetsmetod!

Vattenfall Services har under många år arbetat strategiskt med att utveckla arbetsmetoden arbete med spänning (AMS) och idag utförs underhållsarbete på spänningssatta anläggningar upp till 400kV.

Från start erbjöd Vattenfall Services sina kunder att utföra väldefinierade underhållsuppdrag med arbetsmetoden AMS men intresset var relativt svalt då prisbilden för själva underhållsåtgärden blev högre. De anläggningsägare som värderade alla kostnader kring en underhållsåtgärd såsom avbrottsplanering, ändrat driftläge, utebliven elleverans, aviseringar med mera uppskattade dock arbetsmetoden.

Idag är läget ett helt annat då det dagligen skrivs om kapacitetsbrist för elleveranser inom Sverige. Så även om elnätet har alternativa matningsvägar så hjälper inte det när den tillgängliga kapaciteten är högt utnyttjad. Vattenfall Services utför idag de flesta förekommande underhållsåtgärder med hjälp av arbetsmetoden AMS.

Ett bra exempel på att strategiskt arbeta för att utveckla arbetsmetoden AMS är när Vattenfall Services tillsammans med kunden Svenska kraftnät under flera år utvecklat barhandsmetoden för 400kV. Svenska kraftnäts roll var från början att via FoU bekosta ett antal metodbeskrivningar inom ledningsunderhåll och stationsunderhåll för att med AMS barhandsmetod kunna utföra underhåll på transmissionsnätet. Efter det har Vattenfall Services och Svenska kraftnät tillsammans utvecklat metoderna i olika investerings- och reinvesterings- samt underhållsprojekt. Våren 2018 genomfördes en gemensam utbildning i barhandsmetoden för 400kV som inneburit att Vattenfall Services under 2018-2020 stegvis utfört mer och mer avancerade och omfattande underhållsåtgärder på spänningssatta anläggningar.

- Det finns idag ett stort underhållsbehov på stam- och regionnät samtidigt som det blir allt svårare att få avbrott för åtgärderna. Att istället utföra underhållet avbrottsfritt med arbetsmetoden AMS på driftsatt anläggning är både kostnadseffektivt och personsäkert, säger Björn Jarme Projektledare AMS inom Regionnät Ledningar, Vattenfall Services.

Många nätbolag i Sverige köper idag underhållsåtgärder med arbetsmetoden AMS av Vattenfall Services. Under 2019 sålde Vattenfall Services drygt 33 000 AMS-timmar och för att klara framtida uppdrag behöver nu fler tekniker utbildas i arbetsmetoden AMS.

Kontakt: Per-Olov Lisell   

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja