Reparation av miljöfarligt SF6 gasläckage

Vattenfall Services säkrar läckage av den miljöfarliga gasen SF6 på högspänningsanläggning i Växjö.

Larmet om att en brytare på 400kV läckte miljöfarlig SF6-gas kom in från Svenska Kraftnäts högspänningsanläggning i Växjö. Läckaget orsakades av en packning som hade gått sönder och brytaren transporterades till närmaste verkstad för reparation. Där bytte man till nya o-ringar som tätar mellan lock och rör för att sedan transportera tillbaka brytaren till ställverket där man senare körde ett test för att säkerställa att problemet var åtgärdat.

– På grund av att SF6-gas är väldigt miljöfarligt och påverkar vårt ozonlager negativt krävs detta akuta åtgärder för att undvika ytterligare läckage. Att byta och reparera en brytare som läcker SF6-gas kräver också specialistkompetens då gasen ska hanteras och återvinnas, säger Kristoffer Neandhers, Servicetekniker på Vattenfall Services. 

Då SF6-gasen är elektronegativ utgör den ett fantastisk medium för isolation och släckning av ljusbågar som uppstår vid brytning. Det är tack vare SF6-gasen som gasisolerade ställverk kan bli så kompakta och rymmas på en väldigt liten yta. Men som så ofta har även bra saker en baksida då SF6-gasen är väldigt växthusdrivande och skadlig för människor om den hanteras på fel sätt och kommer ut i stora mängder. Det är därför viktigt att den behandlas restriktivt och med stor kunskap.

blobid2.png

Kontakt:

Kristoffer.Neandhers@vattenfall.com, 070-695 00 13

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja