Planering av riskfyllda moment viktigt när kabelnätet förnyas vid Forsmarks kärnkraftverk

2022 fick Vattenfall Services i uppdrag att förnya delar av det interna 10 kV kabelnätet vid Forsmarks kärnkraftverk. Projektet befinner sig nu i en fas där schaktning och förläggning av kabel sker – flera riskmoment har hanterats i planeringen.   

Forsmarks kärnkraftverk togs i drift 1980 och står idag för närmare en femtedel av elen som landet förbrukar, vilket gör Forsmark till Sveriges största elproducent. 2022 påbörjades en ombyggnation av det interna 10 kV kabelnätet i syfte att öka person- och driftsäkerhet. Vattenfall Services är huvudentreprenör för projektet som nu gått in i etapp 3 som innebär 1 400 meter schaktning och förläggning av kabel.

Riskmoment i projektet

I projektet finns flera riskfyllda arbetsmoment, bland annat borrning. Det utfördes med hammarborrning som innebär att man borrar i marken på flera meters djup och samtidigt trycker i ett stålrör i marken som kablarna förläggs i. Viktigt att tänka på vid borrning är att lokalisera befintliga vattenledningar samt andra viktiga ledningar i marken för att inte skada dem.

– Ett annat riskmoment var när vi förlade kablar längs en befintlig bro. Där skapade vi en praktisk lösning som innebär att vi använde befintligt kabelstege som förlängdes från bron till fast mark. Detta för att göra kablarna lättåtkomliga vid inspektioner och eventuella reparationer. För att skydda kablarna har vi sedan tagit hjälp av Strandvillan (mekaniska verkstaden på Forsmark) med att tillverka kabelskydd för att skydda kablarna från väder och vind, säger Victoria Eriksson, avdelningschef Kärnkraftservice Forsmark.

Stor hänsyn till induktion för att minimera personskador

Ytterligare ett riskmoment man har tagit hänsyn till under projektets gång är induktion*. Induktion kan uppkomma vid schaktning och förläggning av kablar under 70 kV-400 kV ledningar som finns i Forsmark. För att minimera riskerna utförs en PJB (Pre job brefing) tillsammans med underentreprenörer innan arbetet påbörjas. På en PJB går man genom riskerna och utförandet av arbetet diskuteras och planeras för att förhindra induktion.  

–  Vattenfall Services arbetssätt gällande förberedelser, riskbedömningar och PJB inför riskfyllda arbetsmoment har fram till dagens datum visat ett gott resultat, menar Victoria. 

Redan till midsommar beräknas schaktarbetena för projektet vara avslutade. Till hösten återstår inkopplingar, skarvningar och asfaltering innan projektet avslutas i september.

 

*Induktion innebär att en elektrisk ström alstras (induceras) i en elektrisk ledare, om denna rör sig genom ett magnetfält eller om ett omgivande magnetfält ändras. Spänning uppstår då och elektronerna i ledaren rättar sig efter det nya magnetfältet.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja