Vattenfall Services vinner avtal med Ellevio för ombyggnation av station i Idre

Vattenfall Services vinner avtal med Ellevio när 50/20 kV station i Idre Grömslet ska byggas om för att öka drift- och leveranssäkerheten i området.

För att klara den ökade elförbrukningen och energiomställningen med utökad kapacitet byggs nu flera av elnät och stationer om runt om i landet. Ett av dem är Ellevios 50/20 kV station i Idre, Dalarna, där ombyggnationen kommer att innebära spänningshöjning från 10 kV till 20 kV i stationen och lokalnätet för att öka drift- och leveranssäkerheten i området.

I hård konkurrens har nu Vattenfall Services vunnit avtalet med Ellevio för ombyggnationen som startade nu i juni.

– Vattenfall Services var en av de aktörer som kvalificerade sig och uppfyllde kraven i upphandlingen gällande kompetens, kvalitet och en konkurrensmässig prisbild. Ellevio är en stor kund till oss och vi är väldigt glada att ha fått Ellevios fortsatta förtroende i ytterligare ett samarbete, säger Lars Andersson, Anbudsingenjör på Vattenfall Services.

Avtalet innebär att Vattenfall Services ansvarar för konstruktion, markentreprenaden, stationsbyggnad, installation av ställverk, provning och idrifttagning.

– Just nu befinner vi oss i första projektfasen där vi ritar upp och tar fram konstruktionen av ställverket. Vi kommer sedan påbörja markarbetet för att sedan bygga samt installera de nya transformatorerna som klarar spänningshöjningen från 10 kV till 20 kV. Till sist utför vi provning och idrifttagning för att se till att allting fungerar som det ska, säger Ulf Svensson, Projektledare på Vattenfall Services.

Ombyggnationen beräknas vara klar i oktober 2023.

Läs mer om våra byggnationstjänster 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja