Ombyggnation av 130 kV ställverk ska säkra elleverans i Timmersdala

För att trygga leverans- och driftsäkerheten bygger Vattenfall Services om 130 kV ställverk i Timmersdala på uppdrag av Vattenfall Eldistribution.

Beläget mellan Mariestad och Skara, hittar vi den nära 50 år gamla stamnätsstationen Timmersdala.  Ställverket och utrustningen närmar sig sin tekniska livslängd och när Vattenfall Eldistribution beslutade om att bygga om 130 kV ställverket vann Vattenfall Services, i hård konkurrens, uppdraget att utföra totalombyggnationen för att säkerställa både person-, drift- och leveranssäkerheten.

Projektet startade nu i januari och innebär förnyelse av den befintliga utrustningen som exempelvis högspänningsapparater och kontrollutrustning.  I uppdraget ingår även markarbeten som inkluderar nya transformatorgropar, fundament och att uppföra en ny manöverbyggnad.

– Vi befinner oss just nu i projekteringsfasen där vi planerar och tar fram konstruktionen av ställverket. Vi kommer sedan att fortsätta med mark- och byggarbeten för att till sist montera utrustningen och utföra idrifttagningar och tester för att säkerställa att allting fungerar som det ska, säger Emil Bodestål, Projektledare på Vattenfall Services.


Arbete utan spänning

Ombyggnationen kommer att ske parallellt med befintlig anläggning i drift. Arbetet kommer i första hand att utföras med arbetsmetoden Arbete Utan Spänning och innebär att delar av ställverket tas ur drift efter hand som man utför arbetet.

– För att kunna jobba på en driftsatt anläggning krävs det noggranna riskanalyser och gedigen erfarenhet för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Vi jobbar ofta på anläggningar där avbrott i omgångar krävs och våra tekniker har stor kunskap och vana av att arbeta enligt denna metod, förklarar Emil.

Moderniseringen av Timmersdala är ett av flera pågående projekt som genomförs för att möta det behov kunderna har av elleveransen i området. Förnyelsen kommer också innebära ett mer robust elnät vilket leder till fortsatt få driftavbrott och minskat behov av underhåll. Projektet kommer att pågå under nästkommande tre år med planerat avslut under hösten 2024.  

 

För mer information om projektet kontakta:

Peter Malmström, Anbudsingenjör Vattenfall Services 
peter.malmstrom@vattenfall.com, 072-217 04 88

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja