Ökad säkerhet och energibesparing tack vare armaturbyte på E4:an

På E4:ans 9 km långa sträcka genom Uppsala har Vattenfall Services ansvarat för underhållsarbete för motorvägens belysning. 700 armaturer har bytts ut som inneburit minskad elförbrukning, ökad säkerhet och reducerade driftkostnader. 

Belysningsanläggningar i offentliga miljöer utgör en stor elenergiförbrukare. Mer än 90 procent av miljöpåverkan och 80-90 procent av driftkostnaderna i en belysningsanläggning utgörs av energiåtgången under användningstiden. Trafikverket arbetat kontinuerligt med att byta ut gamla energikrävande armaturer till mer energieffektiv LED-belysning, samtidigt är det viktigt att belysningen är funktionell och ökar säkerheten.

För några år sedan påbörjade Trafikverket en utredning för att byta ut vägbelysningen på den ca 9 km långa sträcka av E4an som går genom Uppsala.  Eftersom belysningsanläggningen och armaturerna var gamla och i dåligt skick, beslutade Trafikverket att byta ut de gamla till nya, mer energieffektivare led-armaturer.

 

I enlighet med riktlinjer för säkrare trafikmiljöer

Trafikverket har sedan många år tillbaka arbetat tillsammans med Vattenfall Services som ansvarar för drift- och underhållsarbete, men även nyinvesteringsprojekt där ett av dessa gäller E4:ans belysningsanläggning. Totalt 700 armaturer har byts längs motorvägen på E4:an men även vid på- och avfarter samt vissa cirkulationsplatser.

– Det finns tydliga riktlinjer för belysning i anslutning till motorvägar, avfarter och rondeller. För motorvägar är det viktigt att armaturen ger kontinuerligt och jämt ljus som visar vägbanan medan på avfarter och cirkulationsplatser är belysningen lite mer nedtonat för att minska en eventuell bländning för bilisterna, säger Fredrik Hellström, Projektledare på Vattenfall Services avdelning för belysning.

 

Effektivt nattarbete

Eftersom E4:an är en tungt trafikerad motorväg har arbetet utförts på natten för att minska påverkan för trafiken. Omfattande säkerhetsåtgärder har också vidtagits för att skydda Vattenfall Services medarbetare och bilisterna.

– Då vi arbetar i mitträcket mellan banorna behöver man säkerställa säkerheten för våra medarbetare från både körriktningarna. Vi har haft sju stycken TMA-bilar på plats som har varit placerade på olika avstånd och på vardera sida av vägen för att kunna göra arbetet så säkert som möjligt. Det krävs i regel fler TMA-bilar när man utför arbete på motorväg då det dels är mycket trafik och hastigheten är hög, säger Fredrik.

 

blobid2.jpg

Klimatsmart och kostnadseffektiv belysning

Precis som belysning för ökad säkerhet är viktigt, ställer Trafikverket också höga krav på att ljusinstallationer ska vara både kostnads- och energieffektiva för en hållbar framtid. För att spara på energin har samtliga natrium-armaturer bytts ut till energisnålare led-armaturer. Det gula natriumbelysning ersätts med ett vitt ljus som dels minskar elförbrukningen och ökar säkerheten då ljuset är mer likt dagsljus och lyser mer koncentrerat på vägen.

Även driftkostnader minskar med led-armaturer då ljuskällorna inte behöver bytas ut lika ofta. En gammal natrium-ljuskälla behövs bytas ut ca vart fjärde år, medan ledljus har en uppskattad livslängden till 15-20 år.

Trafikverket har uppskattat att den nya inventeringen av utomhusbelysningen kommer att ge en årlig energibesparing på ca 345 244 kWh vilket innebär en kostnadsbesparing på ca 414 300 SEK på år.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja