Nybyggnation av 400 kV ställverk i Harsprånget utvärderat med beröm

2019 tilldelades Vattenfall Services det prestigefyllda uppdraget att bygga nytt 400 kV ställverk i Harsprånget, en av Svenska kraftnäts stamnätstationer. Projektet är nu färdigställt och i utvärderingen av projektet fick Vattenfall Services väldigt gott omdöme.

Stamnätstationen Harsprånget i Jokkmokks kommun byggdes 1951 och utgör en viktigt strategisk knutpunkt i nätet för norr- och södergående linjer. Då den cirka 70 år gamla stationen närmade sig sin tekniska livslängd startade Svenska kraftnät ett förnyelseprojekt av stationen för att minska risker för haverier och strömavbrott.

2019 vann Vattenfall Services avtalet och fick det stora förtroendet att bygga ett helt nytt 400 kV ställverk i Harsprånget. Projektet startade under våren 2020 och har inneburit förnyelse av den befintliga utrustningen som exempelvis högspänningsapparater och kontrollutrustning. Det nya ställverket har även byggts och placerats på ny plats, där alla steg från projektering, markarbeten och montage av ställverket har inkluderats.

Projektets utmaningar har varit stora då förnyelsen inneburit samordning mot befintlig byggnation, som ledningar och Harsprånget vattenkraftstation.

IMG_20220908_124407.jpg

En leverans med mycket bra omdöme

Ställverket stod klart för överlämning till Svenska kraftnät under 2022 och slutbesiktningen skedde under augusti 2022 där listan på restpunkter varit ovanligt kort enligt besiktningspersonalen.

Utöver detta gör också Svenska kraftnät en utvärdering av projekt varje år som sammanställs i ett scorekort. Projekten granskas utifrån olika kriterier, bland annat säkerhet, miljö och hållbarhet, kvalitet samt samarbete. Efter utvärderingen av bland annat Harsprånget stod det klart att Vattenfall Services erhållit högt betyg gällande alla parametrar.

– Det är ovanligt att få ett så bra omdöme i en utvärdering där dessutom restpunktlistan vid slutbesiktningen har varit väldigt kort. Detta är vi naturligtvis otroligt stolta över och jag vill rikta ett stort tack till projektledare och platsansvarig. Extra stolta är vi också över det faktum att vi de senaste åren har arbetat hårt för att stärka vår kultur inom säkerhet, kvalitet och miljö, frågor som Svenska kraftnät hade stort fokus på vid upphandlingen. Att få så bra omdömen även i dessa delar visar att vårt arbete har varit en stor framgång, säger Dag Svensson, VD Vattenfall Services.

Även samarbetsviljan och kommunikationen i projektet har varit en stor framgång.

– Vattenfall Services och Svenska kraftnät har under hela projektets gång haft ett väldigt gott samarbete där vi har haft en samsyn i arbetet och en gemensam målbild i leveransen av det nya ställverket. Vattenfall Services personal har visat stort engagemang och varit lyhörda vid synpunkter och idéer. Det har också funnits en stor flexibilitet i arbetssättet där vi har hjälpt varandra mycket och jobbat tillsammans för att lösa de utmaningar som har uppkommit, säger Tommy Fröjd, Projektledare Svenska kraftnät.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja