Radarsensorer - ny teknik för säkrare rötskadebesiktning

Tillsammans med Vattenfall Eldistribution har Vattenfall Services utvärderat en ny teknisk lösning som potentiellt kan förenkla rötskadebesiktning av trästolpar. Den nya metoden ger en mer noggrann analys av trästolpars invändiga skick för att säkerställa deras funktion och livslängd.

I serviceavtalet mellan Vattenfall Services och Vattenfall Eldistribution har ett innovationsråd satts ihop för att gemensamt utveckla energibranschen och förbättra underhållet av kraftöverföringsinfrastruktur samt öka säkerheten för anställda som arbetar med anläggningarna.
Arnold Solmar på Vattenfall Eldistribution har varit med och startat ett av projekten; att utvärdera nya metoder för rötskadebesiktning.

”Besiktning av trästolpar förlitar sig idag på en erfaren besiktare där metoden är subjektiv. Att använda beslutsstöd kan rimligen förbättra precisionen i bedömning av skador och stolpars resterande livslängd”, förklarar Arnold. ”Felbedömningar av skador kan ha stora ekonomiska såväl som säkerhetsmässiga konsekvenser då ca 100 000 trästolpar besiktas årligen hos Vattenfall Eldistribution”.

Automatiserad analys

Med Vattenfalls ledord ”Open and Active” som syftar till att våga nytt inledde Arnold en dialog med ledande företag som bedriver innovativ utveckling på området. Norska Birdsview var ett av de företag som presenterade en intressant lösning.

”Vår teknik bygger på en radarsensor som monteras på stolpen och förs runt den med hjälp av ett löphjul och band. Radarn läser av stolpens innanmäte och sedan kommunicerar med en fältapplikation. Fältapplikation i sin tur använder våra algoritmer för att i slutändan presentera automatiserade analyser av stolpen. Hela processen tar under en minut per stolpe”,  säger Simen Husöy, CTO på Birdsview.


Stefan Jostål kontrollerar eventuell röta med hjälp av Birdsview

"Användarvänlig lösning"

Nu var det dags att testa tekniken! I Oktober 2021 utbildades personal på Vattenfall Services i lösningen och ett fälttest utfördes tillsammans med Vattenfall Eldistribution, både på lågspänning- och mellanspänningsstolpar. Att produkten fortfarande befann sig i prototypstadiet fascinerade medarbetarna och i kombination med att Vattenfall är ett av de första företagen i världen att utvärdera metoden har Birdsview AS fått värdefulla insikter. Två av montörerna som fick testa lösningen var Stefan Jostål och Samuel Gustavsson.

"Lösningen var överraskande användarvänlig, vi såg genast att resultatet var likvärdigt mot resistograf*. Det gick fort att bedöma stolpens status även om en viss erfarenhet kan behövas framgent. Lösningen är smidig att jobba med och relativt snabb. Det återstår såklart vissa förbättringar såsom en mer ”lättläst” bild av stolpen, större mätyta, sköta allt i en app istället för två samt en lite mer robust hårdvara. Men med tanke på att de var en prototyp fungerade det riktigt bra och egentligen ser vi inga direkta nackdelar med lösningen”,  berättar Stefan Jostål och Samuel Gustafsson, Montörer på Vattenfall Services öst.

Lösningen kommer att fortsätta utvärderas både gällande själva utrustningen och analys av stolpar. Förhoppningen är att detta projekt kan resultera i en mer noggrann och säker analys av trästolpar framöver.

*Resistograf är ett instrument som mäter motståndet i stolpen när man borrar i den och avger information om innanmätet.


Stefan Jostål och Samuel Gustafsson från Vattenfall Services redo att testa sitt nya verktyg

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja