Ny belysning förhöjer miljön i Linköpings nya stadsdel

I Linköpings nya stadsdel Folkungavallen sjuder det av utveckling och i våras invigdes bland annat Tinnerbäcksbadet, Linköpings nya toppmoderna simhall. Vattenfall Services ansvarar för installationen av utomhusbelysningen i det nya området. 

I folkungavallen byggs det för fullt. Här planeras fem nya kvarter med ungefär 600 bostäder, nya gator, en mobilitetshubb och omkringliggande grönområden. I mitten av stadsdelen ligger det nya Tinnerbäcksbadet som invigdes i våras. Vattenfall Services har ansvarat för installationerna av utomhusbelysningen i flera delar av området. 

– En del i vårt uppdrag har varit belysningen utanför badets entré samt badets cykelparkeringar och den lilla park som ligger bredvid, berättar Thomas Cervin, avdelningschef på Vattenfall Services.

Cykelparkeringen är byggd med betongmurar i halvcirklar, och i överkant har Vattenfall Services installerat en LED-slinga som stämningsfullt lyser ned på betongblocken. I anslutning till detta ligger en liten park där punktbelysning, som lyser upp träd och buskar, har installerats för att skapa en trygg och inbjudande miljö. Sammanlagt har ungefär 100 meter LED-lister och 60 armaturer installerat.

Originell träbro med fin belysning 

En av de mer iögonfallande installationerna i omårdet är den originella träbron över Tinnerbäcken som utgör en koppling mellan naturstråket Tinnerbäcken och Tinnerbäcksparken. Emriks bro, som den heter, är en 65 meter lång fackverkskonstruktion i limträ som ungefär 2 000 fotgängare och cyklister använder dagligen. Här har Vattenfall Services monterat belysning i brokonstruktionens båda räcken och även i brofästenas stolpar. 

IMG_2872 720x380.png

– Delar av LED-belysningen är monterad i brons handledare vilket skapar ett effektivt indirekt ljus och på så sätt behåller man omgivningens naturliga ljus. Belysningen är dessutom uppkopplad och regleras via ett styrsystem, som gör att belysningspunkterna kan styras individuellt, berättar Henrik Millberg, projektledare på Vattenfall Services.

På lokalgatorna runtomkring förbereder Vattenfall Services även för gatubelysning för såväl bil- som cykel- och gångvägar. Traditionell armatur med matchande ljuskällor smälter in i miljön och riktar ljuset på ett såväl smakfullt som säkerhetsmässigt sätt.

Fokus på hållbarhet 

Precis som den nya simhallen med sina många klimatsmarta lösningar, har även stort hållbarhetsfokus lagts på utomhusbelysningen. Ljuskällorna i LED som har installerats av Vattenfall Services medför bra energibesparing, lång livslängd och hög robusthet. Tack vare den digitala styrningen kan tänd- och släcktid även anpassas efter årstid. 

 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja