Ny 400 kV-ledning förstärker transmissionsnätet i Örebroområdet

Den nya kraftledningen mellan Lindbacka i Örebro och Östansjö i Hallsberg färdigställdes och togs i drift hösten 2022. Därmed har transmissionsnätet förstärkts i Örebroomårdet och  bidragit till en robust drift av SydVästlänken.  

För att förstärka transmissionsnätsförbindelsen mellan elområde SE2 och SE3 fick Vattenfall Services 2019 uppdraget av Svenska kraftnät att ersätta en 220 kV-ledningen med en 400 kV-ledning mellan Lindbacka och Östansjö. Den nya ledningen har varit en del i arbetet att förstärka transmissionsnätet i Örebroområdet och säkerställa leveransförmågan till SydVästlänken som syftar till att öka överföringskapaciteten till södra Sverige.

Efter både pandemi och förseningar av material stod den nya kraftledningen äntligen klar och kunde spänningssättas den 14 september i år.

– Entreprenaden påbörjades 2020 där vi direkt slogs av en pandemi vilket gjorde att det blev tvärstopp. Dessutom var leveransen av stålet försenat och inte kvalitetssäkrad när vi väl fick det. Så efter många om och men känns det otroligt roligt att det äntligen är på plats, säger Petter Atterstig, projektledare på Vattenfall Services.

 

Byggnation Stolpe.jpg

 

94 stålstolpar har rests på 27 km ledningsgata

Att bygga en 27 km lång kraftledningen kräver sina volymer, både till planering och resurser men även material som stolpar och ledningar. Det totala antalet stolpar som har rests är 94 stycken med en sammanlagd vikt på 1365 ton, där den tyngsta stolpen har en vikt på nästan 50 ton.

Efter att man rest stolparna var det dags för lindragning där ledningssträckan delades upp i sex olika etapper. Nära hundra trummor lina, eller runt 243 km lina, har dragits ut sammanlagt med hjälp av vinschar och linvagnar.

– Eftersom hårda krav ställs på arbetsmiljö och maxtid som linorna får ligga utdragna utan att fästas på stolparna har det varit en stor utmaning att få till logistiken, resurser och tidsschema kring lindragningen. Här har vi haft en otroligt duktig och erfaren projektgrupp som arbetat hårt för att få alla bitar på plats, säger Per Hammarbäck, Avdelningschef på Vattenfall Services.

imagemfrv4.png

Ökad överföringskapacitet

Att Sverige har utmaningar och begränsningar gällande överföringskapaciteten i elnätet mellan norr och söder har de senaste åren blivit allt mer uppenbart.

Genom att nu ha ökat spänningen på kraftledningen från 220 kV till 400 kV ökar också tillgången på lokal transmissionsnätskapacitet i Örebroområdet. Dessutom bidrar ledningen till att binda ihop norr och söder genom SydVästlänken vilket i sin tur syftar till att öka överföringskapaciteten till södra Sverige.  

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja