Nationellt projekt åt Svenska kraftnät

Förnyelse av SWAN är ett projekt där Vattenfall Services åt kunden Svenska kraftnät byggt om deras stationsnätverk i 150 stationer.

Svenska kraftnät har genomfört projektet för att bland annat höja kapaciteten i nätverket och öka säkerheten mot intrång. Genomförandet innebar mycket dragning av kablage i stationshusen men även en del konfigurering av utrustningarna i stationerna.

Pilotstationer genomfördes under fjärde kvartalet 2017 och sedan har projektet löpt på från januari 2018 till maj 2019. Ursprunglig tidplan var 2 till 2,5 år men tack vare ett stort engagemang från Vattenfall Services medarbetare blev det klart på 1,5 år.

Projektet genomfördes med Vattenfall Services resurser från Malmö i söder till Luleå i norr och sedan projektstart har i snitt har 3-4 personer dagligen arbetat i projektet.

Detta har varit ett mycket lyckat projekt både vad gäller genomförande och ekonomi, där ett gott samarbete med kund varit en framgångsfaktor. Beställare och tekniskt kunnig personal från Svenska kraftnät har varit väldigt drivande i att utbilda Vattenfall Services medarbetare och skapa goda relationer. De har även själva deltagit i utförandet av de första stationerna i samtliga områden.

Bild: Steve Granqvist och Per-Arne Johansson har båda jobbat mycket i projektet i Stockholm och Mellansverige.

Kontakt: Jakob Blücher 

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja