Minskade energiförluster och optimerad elförsörjning med nätstationsmätning

Nätstationsmätning är en allt vanligare teknik som säkrar en pålitlig och effektiv elförsörjning. Vattenfall Services ligger i framkant när det gäller just nätstationsmätning. Den leder bland annat till snabbare felavhjälpning och kortare elavbrott, ökad energieffektivitet och kostnadsbesparingar.

Sveriges elanvändning förväntas öka markant under de kommande 20 åren. För att möta den växande efterfrågan och säkerställa en pålitlig elförsörjning kommer det att krävas en fördubbling av elproduktionen och en effektiv hantering av elanvändningen. Här kommer nätstationsmätningar att spela en viktig roll när det gäller att övervaka och anpassa elnätet till den ökande belastningen.

– Vanligtvis mäts elförbrukningen med en elmätare som är placerad hos slutkunden och som ger en grundläggande information om elanvändningen. Med nätstationsmätning däremot har man tillgång till avancerad mätning i båda ändar, hos både slutkunden och nätbolaget, vilket möjliggör en mer detaljerad övervakning av lågspänningsnätet. Detta gör det möjligt att snabbare lokalisera och åtgärda problem samt att optimera nätet för att hantera ökade krav, förklarar Johnny Bruhn, mättekniker på Vattenfall Services.

Även om nätstationsmätningen i sig inte minskar elförlusterna, ger den möjlighet att identifiera var förlusterna uppstår och kunskap om varför de inträffar. Genom att mäta i två ändar av nätet kan man också avslöja olovlig kraftavledning, det vill säga elstöld.

imageqeqla.png

Analys av data leder till ökad kvalitet 

Vattenfall Services är bland annat specialiserade på nätstationsmätning och tillhandahåller olika tjänster kopplade till energimätning. Bland uppdragen ingår att installera, underhålla och felsöka mätutrustning, bygga om anläggningar och se till att regelverken följs.

– Många efterfrågar en helhetslösning där vi på Vattenfall Services sköter allt. Vi installerar och monterar från scratch, beställer mätutrustning efter kundens önskemål och har hand om service och underhåll. Tack vare vår stora organisation kan vi hjälpa kunder i hela landet, berättar Johnny Bruhn.

Genom nätstationsmätarna samlas en omfattande datamängd in som hjälper nätbolagen att fördela nätets kapacitet mer effektivt, upptäcka brister i distributionen och därmed optimera sitt nät.

VAT_Matning_200519_5159x 720x350.jpg

Satsning på nätstationsmätning hos VB energi 

Bland Vattenfall Services kunder finns mindre nätbolag, större industrier, nationella eldistributörer och till och med kärnkraftverk. Ett exempel är VB energi i Dalarna där Vattenfall Services har monterat cirka 1 200 nätstationsmätare.

– Vi valde att investera i nätstationsmätare redan 2017 som en del av en större satsning att uppdatera och kvalitetssäkra vårt elnät, berättar Mikael Boström, mätvärdesoperatör vid Västerbergslagens Elnät AB som ingår i koncernen VB energi.

Med närmare 27 000 anläggningar i stora delar av kommunerna Ludvika och Fagersta bland annat, är just kvalitet en viktig fråga för VB energi.

– Vi är jättenöjda med installationen. Nätstationsmätningen möjliggör en snabbare insats vid till exempel strömavbrott i lågspänningsnätet, då vi kan använda avbrottsinformationen från mätarna vid felsökning. Behovet av att åka ut och felsöka minskas, det minimerar nedtiden och minskar därmed också intäktsbortfallet. Elkvaliteten blir bättre och slutkunderna nöjdare. Vi har dessutom upptäckt ett 15-tal olovliga kraftavledningar som vi har kunnat åtgärda, förklarar Mikael Boström.

I mätarna finns även en larmfunktion som skickar information om det saknas spänning i stationen, eller om under- eller överspänning förekommer. Mätarna bidrar också till en förbättrad dokumentation.

Morgan Bryngelsson, projektledare vid avdelningen Mätning på Vattenfall Services, avslutar:

– Vi märker att efterfrågan på nätstationsmätningar ökar allteftersom. Även om det initialt kan vara en stor investering, så tror jag att nätstationsmätning kommer att vara standard inom fem till tio år – framför allt tack vare de långsiktiga fördelarna.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja