Ludvika kommun får ny belysning – finansierad inom ramen för driftsbudgeten

Helt utan investeringsmedel har Ludvika kommun, i samarbete med bland annat Vattenfall Services, kunnat uppgradera kommunens utomhusbelysning till en energisnålare lösning. Hela upprustningen finansieras nämligen genom bland annat den minskade energiförbrukningen som kommunen nu får.

För Ludvika, precis som för många andra kommuner, utgör utomhusbelysningen en betydande kostnad. För att minska energiförbrukningen har kommunen, i samarbete med Vattenfall Services, snart slutfört ett armaturutbyte som omfattar cirka 4 500 gatlampor av kommunens 7 500 gatlampor – en upprustning som sänker energikostnaderna rejält.

Att byta ut all gatubelysning innebär vanligtvis ett stort investeringsanslag, men Ludvika kommun har löst finansieringen på ett annat sätt. Istället för att begära investeringsmedel från kommunens investeringsbudget har de tecknat ett finansieringsavtal vilket innebär att de leasar armaturerna och gör månadsvisa avbetalningar under en tioårsperiod. Upprustningen finansierar sig själv, tack vare de energibesparingar och det minskade behovet av underhåll som den nya belysningen innebär.

– Ludvika är nog den första kommunen i Sverige som har använt den här typen av finansieringslösning. Om vi inte hade kommit fram till den här lösningen och istället gjort det som ett traditionellt investeringsprojekt, hade vi behövt omfördela våra resurser och kanske behövt skjuta upp andra viktiga projekt – och det hade tagit betydligt längre tid, säger Mats Lidestig, enhetschef på teknik och projekt i Ludvika kommun.

Energibesparing redan från dag ett

Upprustningsarbetet innebär att samtliga äldre gatlyktor i kommunen byts ut mot energisnåla och smarta LED-armaturer med digitala styrsystem. Nu har arbetet gått in i den andra och avslutande fasen då de sista 2 800 armaturerna ska bytas ut. Totalt rör det sig om cirka 4 500 ljuspunkter som är smarta LED-armaturer.

– Tidigare sänkte vi kostnaderna genom att släcka varannan gatlykta, men nu har vi tänt upp all armatur igen och sparar ändå pengar. Vi behöver bara använda 40 procent av armaturernas kapacitet och har ändå fullgod belysning. Det sparar inte bara energi utan förlänger även armaturernas livslängd, vilket är ekonomiskt fördelaktigt, säger Mats Lidestig.

Enligt Mats Lidestig ger upplägget en besparing i energiförbrukning redan från dag ett, även om det inte syns i plånboken med en gång. Under de första åren beräknas kostnader och besparingar att gå jämnt ut och ge ett nollresultat. Redan inom tre till fem år kommer leasingkostnaderna minska samtidigt som besparingarna ökar – och efter tio år räknar kommunen med att spara in 75–80 procent av energikostnaden. Eftersom lamporna har en livstid på cirka 25 år innebär det att Ludvika får möjlighet att fortsätta förbättra infrastrukturen utan nya investeringsmedel – allt ska rymmas inom den befintliga driftbudgeten.

Minskat behov av manuell rondering

Det nya digitala styrsystemet innebär att om det uppstår fel eller problem skickas information automatiskt till Vattenfall Services som ansvarar för drift och underhåll av gatubelysningssystemet.

– Tack vare styrsystemet behövs färre manuella kontroller, vilket medför besparingar avseende både tid och bränsle. Behovet av manuella kontroller kommer troligen att minska ännu mer i framtiden. Vi ser även fel i anläggningen i realtid och behöver inte invänta en felanmälan, förklarar Tomas Wigstrand, projektledare inom belysning på Vattenfall Services, som varit en drivande part i projektet.

Den nya armaturen kan också styras på distans genom en molntjänst, vilket gör det möjligt att finjustera inställningarna för att optimera energiförbrukningen. Till exempel kan belysningen anpassas efter tid på dygnet eller årstid.

– Det handlar inte bara om att ha en vanlig gatubelysningsarmatur utan att ha en hel smart systemlösning. Vattenfall Services har gjort ett fantastiskt jobb med att trimma in belysningen och justera ljusnivåerna, säger Mats Lidestig.

 

Flera kommuner intresserade

Ludvikas finansieringsmodell har redan väckt intresse bland andra kommuner. Mats Lidestig menar att den här lösningen bevisar att det är möjligt även för mindre kommuner med begränsade medel att genomföra stora förändringar mot en mer hållbar framtid.

– Engagemanget från Vattenfall Services och alla andra inblandade har varit fantastiskt. Vi har haft en nära dialog och ett gemensamt mål: att göra det bästa för medborgarna för så lite pengar som möjligt, avslutar Mats Lidestig.

Chattbot Elliot Skriv ditt meddelande här Frågor? Chatta med mig Något gick fel. Vi arbetar på det. Vill du rensa din chatthistorik Ja